Наградиха Снежана Танева – директор на Търговска гимназия“ с Грамота „Неофит Рилски“

На 10 юни 2022 г. в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ Стара Загора се състоя церемония по връчване на директора на училището Снежана Танева на най-високото отличие на Министерство на образованието и науката – Грамота „Неофит Рилски“. Пред целия педагогически колектив на гимназията Врид „Началник“ на Регионално управление на образованието Милена Йолдова връчи отличието с думите:

„Поводът да гостувам в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ е много специален и емоционален.

Всяка година Министерството на образованието и науката присъжда Грамоти „Неофит Рилски“ на педагогически специалисти и на директори на образователни институции за постижения в образованието.

Всички присъстващи тук познаваме и сме се убедили през годините, за перфекционизма на г-жа Танева като ръководител на институцията, за стремежа й да познава всяка част от нормативната уредба и правилното й прилагане, не само при възникнали казуси и въпроси, но и за самия образователен процес.

Една от номинациите на Регионално управление на образованието беше нейната кандидатура. Затова мога с голямо удоволствие да кажа, че тя е удостоена с Грамота „Неофит Рилски“ „за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование“. Грамотата е подписана от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков.

Милена Йолдова каза още:“Госпожо Танева, аз Ви пожелавам да вървите твърдо и уверено по пътя, който сте поели – все така напред и нагоре. Желая Ви много нови бъдещи успехи – на Вас, на Вашите ученици, на педагогическите специалисти! Колеги, Вие можете да се гордеете с такъв директор! Ние винаги сме имали ползотворна работа и сътрудничество между Регионално управление на образованието и Търговска гимназия.

Уважаеми колеги, благодаря Ви за сърцатата работа през годините. Вие сте хората, които полагате най- много усилия да могат да се създадат и да излязат от Търговска гимназия достойни млади български специалисти!“

Станали на крака учителите бурно аплодираха връчването на отличието.

В отговор на удостояването с Грамотата и благопожеланията, Снежана Танева благодари за високата оценка и за присъдената награда „Неофит Рилски“.

„Благодаря на всички колеги, които подкрепиха предложението на Педагогически съвет, за удостояването ми с тази награда, каза г-жа Танева. – Въпреки че е персонална, аз я приемам като награда за цялото училище, за труда на всички ни. Без своя екип от заместник директори и учители, без учениците и служителите на гимназията, сам директор нищо не може да направи.

Всичко, което съм постигнала през 10-те години управленска работа, не би било възможно без Вашата огромна и безрезервна подкрепа. Успехите и постиженията на учителите и учениците се дължат на упоритата работа най-вече на Вас и на учениците. Тази награда е резултат също и от ползотворното ни партньорство с нашите бизнес партньори и с Регионално управление на образованието“.

Снежана Танева подчерта още, че високото отличие й дава увереност, че екипът й изпълнява отговорно мисията си да създава подходяща поддържаща, безопасна и приобщаваща училищна среда за учениците и родителите им, да обучават и изграждат младите хора като създават знаещи, можещи, творчески ориентирани и морални личности.

Високото отличие дава още по-голяма увереност, че и занапред ще посрещат предизвикателствата на съвремието, чрез изградените традиции и иновациите на съвремието.

Тя благодари още веднъж за признанието на нея и на целия й отговорен екип.

Снежана Танева е в Търговската гимназия от 1980 г. като ученичка, където завършва специалност „Машинна обработка на информацията“. Висше образование получава в Икономически университет – Варна. От 1995 г. започва работа в Търговска гимназия- Стара Загора като учител по икономически дисциплини:“Международна търговия“, „Вътрешна търговия“, „Макро и микро икономика“. Две години след това е назначена за зам.директор по административно-стопанска дейност. От 2001 г. е зам.директор по учебната дейност. След успешно издържан конкурс от 2011 г. заема длъжността „Директор“ на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора.

През изминалите 10 години на тази позиция училището има големи постижения най-вече в областта на материално-техническата база. През 2016 г., с огромната подкрепа на кмета Живко Тодоров и главния секретар на Министерство на образованието и науката Красимир Вълчев, се реши успешно 25-годишният проблем с реституираната част на сградата. Тя беше откупена от Община Стара Загора. Цялата сграда стана общинска собственост и чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ се извърши основен ремонт. Сградата напълно е обновена. Дворът е разделен на две части – спортна площадка и зона за отдих. Ученици и учители са в комфортна и уютна среда.

Заслуга на г-жа Танева са и  разкрити две нови специалности – „Електронна търговия“ и „Търговия на едро и дребно“.

По повод 100 – годишнината на Търговска гимназия, на 24 май 2022 г. педагогическият колектив получи най-високото отличие на Община Стара Загора в раздел „Образование“- награда „Анастасия Тошева“. Заслуга за това безспорно има и директорът.

Росица Ранчева