Успех на матурите за 4 клас за славейковци

Национално външно оценяване на учениците от четвърти клас във II ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора
НВО – Български език и литература
Общ брой явили се – 122 ученици.
68 ученици имат оценка Отличен 6.
Среден брой точки – 83.20, което е с 15,26 точки над средния за региона и с 12,74 точки над средния брой за страната.
НВО – Математика
Общ брой явили се – 122 ученици.
32 ученици имат оценка Отличен 6.
Среден брой точки – 71,64, което е с 15,87 точки над средния за региона и с 14,31 точки над средния брой за страната.
Поздравления!