ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА ПОЛУЧИ ЕВРОПЕЙСКА АКРЕДИТАЦИЯ

На 8. 06. 2022 година на редовно заседание в Цюрих, Европейският комитет за висше ветеринарномедицинско образование (ECOVE) взе решение по процедурата за европейска акредитация на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет в Стара Загора, България.
Становището на експертите е „АКРЕДИТАЦИЯ“ и то е присъдено единодушно от всичките девет независими членове на Експертния съвет. Окончателното решение е подписано от председателя на ECOVE проф. Флориан Бюхнер.
Европейското признание на Ветеринарномедицинския факултет е гордост за цялата ветеринарномедицинска общност в България!