ОРГАНИЗИРАТ ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

И тази година преди националното външно оценяване по математика в Стара Загора Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ (ПГКНМА) – Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организираха безплатна дистанционна подготовка по математика за ученици от 7 клас за предстоящото националното външно оценяване.

Предвидени и реализирани бяха 5 кръга на обучение.

Във всеки от кръговете участниците получаваха по електронна поща:

●       задачи, които вече са били част от проведените досега национални външни оценявания по математика.

●       Решения и коментар към задачите;

●       Задачи за самостоятелна работа.

Като финална част от подготовката на седмокласниците от Стара Загора за националното външно оценяване е безплатен

ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ

Участниците в дистанционната подготовка ще получат на 7 юни 2022г.  на посочения от тях електронен адрес тест с 23 задачи и време за работа 150 минути. (родителите или самите ученици следят продължителността на работата си) .

Ако участниците желаят да получат рецензия, заедно с решения на задачите от теста, следва да представят писмената си работа в канцеларията на ПГКНМА ‚Проф. Минко Балкански, ул. „ Стефан Сливков“ № 7, етаж 2  (+359885456553) на 10 юни  2022 г. от 9:00 до 15:00 ч.

На посочения електронен адрес всеки представил писмена работа ще получи оценка (в точки) и насоки за работа до провеждането на националното външно оценяване .

За проверовъчния изпит могат да се запишат, не по-късно от 9 юни  и ученици от Стара Загора и областта, които не са участвали в обучението. Достатъчно е да изпратят писмо на електронен адрес :

fmb.shkoli@gmail.com  като посочат имената си, училището и града.

Грозданка Канева -Председател на УН към  ПГ по КНМА –  Стара Загора www.pgknma.com

Янка Ковачева – Организатор “ Учебни дейности“ -Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица

www.balkanski-foundation.org

Любомир Любенов