СУ „Иван Вазов“ участва в „Зеления преход на България“

Единадесетокласниците от СУ „Иван Вазов“- Стара Загора  активно се включиха в Младежки форум № 3 за диалог по темата за „Зеления преход в България“, организиран от Институтът за икономическа политика – София. Той се проведе на 19 май 2022 г. в Конферентна зала № 2 на хотел Верея. Първият и вторият Младежки форуми за диалог бяха проведени успешно в Перник и София. Форумите се организират в рамките на проект „GENERATION ZЕЛЕНО“ – визията на младите за прехода към кръгова и ниско въглеродна икономика“, финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“.

На еко фокус на форума бе темата за Кръговата и ниско въглеродна икономика като двигател на зелено и устойчиво развитие на европейски национално ниво а на местно ниво и Младежките политики на Община Стара Загора и възможностите за зелено и устойчиво развитие.

Младежите дискутираха участието на младите хора в процесите на вземане на решения с представители на отговорните институции в Община Стара Загора.

Заедно със своите връстници вазовци дадоха своя глас за развитие на зелената икономика и устойчиво развитие в България като демонстрираха нагласи, знания и еко логика, формирани на база профилираната им подготовка. Те споделиха и своя опит и преживявания от проет „Save the planet на програма Еразъм+, на който Средно училище „Иван Вазов“ е координатор.

Решенията взети на форума са доказателство, че младите хора със своите емоции и компетентности са активната страна в неравенството човек – природа и за в бъдеще ще са движещия фактор за формиране и популяризиране на общочовешки нравствени и духовни ценности, и отношението ни към планетата Земя!

Форумът има и своето продължение в организираният младежки лагер в гр. Банкя под надслов „Преходът към зелена икономика в България“, където ученици от 11 клас на Средно училище „Иван Вазов“ ще участват. На този лагер:

Учениците ще са сред първите участници в България, които ще вземат участие в иновативната образователна игра „Климатична фреска“, показваща взаимовръзката между човешката дейност и климатичните промени;
Ще споделят своята визия за по-зелена и устойчива България и за по-зелена Стара Загора;
Ще обменят опит и идеи с хора от практиката;
Ще вземат участие в интерактивни сесии, игри и симулации;
Ще подобрят своите умения и компетенции по темата;
Ще срещнат други заинтересовани от темата младежи;
Ще вземат активно участие в изработването на МЛАДЕЖКАТА ЕКО РЕЗОЛЮЦИЯ;

Всеки ученик ще получи Youthpass и Еко сертификат!

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“