Студенти от Тракийски университет вдигат изложба „Земята няма реплика 2.0“

На 03.06.2022 г. от 18 ч. в Културен център „Стара Загора“ ще се открие изложба “Земята няма реплика 2.0”. Тя съпътства научно-популярна конференция под наслов „Дни на науката и иновациите: Чиста енергия. Състояние и перспективи“.
Изложбата е своеобразно продължение на артистично събитие, реализирано през 2021 г. от студенти, обучаващи се в специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн” (ПОИИГД) в Педагогическия факултет на Тракийския университет. “Земята няма реплика 2.0” желае да провокира зрителите чрез средствата на визуалното и дигитално изкуство да се замислят върху важни за обществото екологични проблеми и възможните пътища за тяхното преодоляване, чрез използването на възобновяеми енергийни източници.
Студентските арт експерименти носят заглавия Водород, Вода, Гея, Корал, Риба, Ядро и следват ясна концепция.
Желанието на студентите е да рециклират вече използвани материали при сътворяване на арт инсталациите, затова използват хартия, салфетки, сламки, капачки, метал, мрежа, фолио и др. Това прави всяка една работа много различна, силно въздействаща и вълнуваща със своето послание.
В изложбата са включени също и 45 плаката, свързани с Глобалните цели за устойчиво развитие и алтернативните източници на енергия.
Автор на плаката и корицата: Анита Илиева – студентка във втори курс на специалност ПОИИГД

Към събитието във Фейсбук:  https://www.facebook.com/events/1340069049808164
Деница Шишкова