На 1 юни Тракийският университет официално открива кандидатстудентската си кампания

 

Тракийски университет – Стара Загора официално открива кандидатстудентската си кампания на 1 юни 2022 г. от 10:30 часа на Западния вход.

Приемът на кандидатстудентски документи ще се осъществява онлайн и на място в централната сграда на Тракийския университет, във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, във Филиал – Хасково, в кандидатстудентското бюро на ТрУ в Кюстендил, както и във всички бюра на ЦКПИ в страната.

За повече информация: +359 42 699 208; +359 42 699 209; 0888333091; 0889559989