Научна конференция „Аграрни науки и бизнес“ проведе Аграрният факултет

Близо четиридесет доклада, 60 постера, десетки учени, докторанти и студенти, разпределени в пет секции – това е статистиката за размера на научната конференция с международно участие на Аграрния факултет при Тракийския университет: „Аграрни науки и бизнес“, която се проведе на 26-ти и 27-ми май 2022 г.

Конференцията бе открита от доц. д-р Диян Георгиев, зам.-декан по научната дейност на факултета, приветствана от зам.-ректора проф.д-р Мирослав Карабалиев и от доц. д-р Диян Георгиев, директор на Института по планинско животновъдство и земеделие в гр. Троян.

Пленарният доклад на проф. Жан-Франсоа Хокет от ИНРА, Франция на тема „Развитие на производството на месо от преживни животни в света“ бе поднесена увлекателно и атрактивно, постави много въпроси и предизвика оживена дискусия.

В конференцията изложиха своите научни постижения и разработки участници от университети в Лондон и Анкара, от София,Варна и Пловдив, от различни институти към БАН,земеделски и животновъдни научни центрове в Добрич, Казанлък, Смолян и Генерал Тошево.

ТЕКСТ: Стоянка Пастърмова-Цачева