Над 140 колектива и над 2000 души преписваха История славянобългарска

Всеизвестен факт е, че в продължение на 21 години старозагорецът Димо Узунов поддържа ежедневни контакти със Зографския манастир на Св. Атон. Той е човекът, организирал стотици мъже да посетят и помогнат в битието на зографските монаси

С настъпването на новата 2022 г. в манастира се е заговорило , че тази година се навършват 300 години от рождението на един от зографските монаси. Няколко зографски приятели, които са пребивавали на Атон, подкрепят идеята да започне препис на История Славянобългарска. Идеята е благословена от зографските монаси.

Целта ни беше делото на Паисий отново да намери място в дома на българина, споделя Димо Узунов.- Стига да говорим за пандемия, за войни, за инфлация и пр. Като се сетим, че дух и тяло са едно – без духа накъде сме?!

Кой да бъде духът, който да ни поведе към добро, към сигурност, към мир и любов? – Паисий, зографският монах. Да почука на вратата на всеки дом и отново да припомни, за великите българи и техните дела…“

И както преди 260 години, когато Паисий е написал свещената книжица „История славянобългарска“ и е започнал да я разнася из някогашните български земи, за да буди народната свяст и днес тя се преписва и „множи безчет“.

В преписът й досега са се включили над 140 колектива – читалища, училища, администрации на общини , църковни настоятелства, детски градини, Тракийски университет и над 2000 души . Най-малък преписвач е 8-годишен юнак от старозагорското село Хрищени, а най-възрастна е Стефка Стефанова от НЧ „Св. Климент Охридски-1858“ Стара Загора.

Учениците от всички 10 училища в община Павел баня участваха в преписа на „История славянобългарска“. В нея се включиха още 12 читалища, директорите на детските градини, всички служители в Общинска администрация и граждани от Павел баня. Те преписаха всичките 158 страници от творбата.

След разгласяването , че започва препис в Община Стара Загора, проявяват интерес и от другите области. В преписа на Историята са участвали родолюбци от областите Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Смолян и Хасково. Тези преписи са на разположение на инициативния комитет.

Интерес към преписа са заявили организации и отделни личности от Гърция, Испания, Франция, Германия.

Закриването на инициативата по препис на „История славянобългарска“ е предвидено за 16 юни 2022 г. от 11:00 ч. в салона на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Ще бъдат поканени представителни групи от общините, които са участвали в преписването на книгата – Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Павел баня, Гълъбово, Николаево, Гурково и Мъглиж. Предвижда се отчитане на резултатите, изложба на част от преписите, и художествена програма.

След приключване на кампанията Тракийски университет е поел инициативата за дигитализиране на преписите. Димо Узунов благодари за отзивчивостта и на д-р Катя Тинева от Педагогически факултет и Емил Гиргинов от Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Димо Узунов информира, че разполага с авторска презентация, която представя Зографския манастир

Най-много читалища с името на Отец Паисий са в област Стара Загора -13: с. Горно Белево, с. Марково, с. Мирово, с. Найденово – община Братя Даскалови; с. Обручище и с. Помощник – община Гълъбово; с. Горно изворово и с. Горно черковище – община Казанлък; гр. Стара Загора- кв.“Зора“, с. Подслон, с. Ракитница- община Стара Загора; с. Средно градище, с. Малко Тръново – община Чирпан; – следвани от областите Благоевград и Пловдив 11 и т.н.

Училищата, които носят името на Отец Паисий в област Стара Загора са ХІІІ основно училище – Стара Загора, Основно училище с. Калояновец, общ. Стара Загора, Основно училище в гр. Казанлък и Основно училище в село Хаджидимитрово в община Казанлък, Основно училище в град Гълъбово, Начално училище в село Зимника, община Мъглиж, Основно училище в село Търничене, община Павел баня, Второ основно училище в град Раднево, Основно училище в село Зетьово, община Чирпан.

В Стара Загора, в квартал „Зора“ се намира и единственият храм „Св. Паисий Хилендарски“. Храмовият празник , според канона на Българската православна църква, е на 19 юни . Светата божествена литургия ще започне от 9:00 ч. Църковното настоятелство е подготвило интересна програма за присъстващите.

Росица Ранчева