Откриват изложба „Не/Обходимите етюди“ на студенти

На 27.05.2022 г. от 18:00 в Културен център Стара Загора ще се откриe изложба “Не/Обходимите етюди” с рисунки на студентите от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн” в Педагогическия факултет на Тракийския университет.

Темата на изложбата не е случайна. Целта й е да насочи вниманието на публиката към някои важни въпроси, свързани с процеса на обучение и изграждане на всеки художник или дизайнер.

Експозицията предлага на посетителите и една по-съвременна интерпретация на изпълнението на учебните рисунки с помощта на дигиталните технологии. Тя приканва към дискусия относно мястото на етюда в обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн в наши дни. Може би в този визуален дебат ще се включат и зрителите.

През етюдите всеки художник развива своите художествени умения, способности за творческа интерпретация и свободен дигитален експеримент, но показвайки ги в изложба желае посетителите да усетят процеса, през който преминава всеки творец.
Автор на плаката и корицата е Камелия Димова, студентка в първи курс на специалност ПОИИГД