Стихотворение в очакване на 24 май

ПОХВАЛНО СЛОВО
Георги Константинов
Сабя разсичаше нашите корени.
Вдигахме щитове – книги разтворени.
Огън събаряше портите букови.
Но сред пожарите сричахме буквите.
Родови хроники криехме в пазвата.
Нямахме тронове. Имахме азбука.
И до пищовите в робски въстания
носехме своите свети писания.
В кървави мигове Бог ни забравяше.
Книгата винаги сила ни даваше.
Тъй сме надвивали тъмно безродие
с вас – брате Кириле, брате Методие!
/Из книгата с есета и стихове „Поезията като свидетел“ – 2019/
КИРИЛ И МЕТОДИЙ И УЧЕНИЦИТЕ ИМ; маслени бои, платно
Васил Горанов