Прослава на Кирил и Методий в музика и слово!

Изследователи твърдят, че като църковен празник делото на Кирил и Методий започва да се слави още през IX век, когато са канонизирани за светци. Честването е ставало поотделно, на датите на тяхната кончина – на 14 февруари – за Кирил, на 6 април – за Методий. Общото им честване на 11 май започва в началото на  XIII век. Това е отбелязано в т.н. Борилов синодик през 1211 г. Оттогава тази дата остава трайно в календара на Българската православна църква.

През Възраждането отец Паисий Хилендарски посвещава на братята първоучители отделна глава в своята „История славянобългарска“ като изтъква техните заслуги за възвисяването на българския народ.

На празника през 1867 г. в Калофер реч произнася Христо Ботев, негови са думите: „Този ден 11 май е празник на нашето историческо възраждане…, който ни напомня за нашето минало и настояще, и празник, който ни въодушевява с идеята за пълно духовно и политическо освобождение.“

През 1892 г. Стоян Н. Михайловски, тогава учител по френски език в Русе,  написва стихотворението „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ (Върви, народе възродени!). Същата година то е публикувано в списание „Мисъл“ в Русе. През 1901 Панайот Пипков, тогава учител в Ловеч съчинява музиката. За първи път същата година е изпято като химн на тържеството на 11 май в Ловеч. Това произведение става всенароден училищен химн!

По-малко популярни са произведенията, посветени на братята Кирил и Методий от световните композитори Ференц Лист и Петр И. Чайковски.

През 1863 г. просветените празнуват 1000 години от Моравската мисия на Кирил и Методий. Чествания има в Прага, във Виена, в Рим и Брюн (сега гр. Бърно). По този повод Ференц Лист създава тържествен химн за мъжки хор със съпровод на орган “Slavino slavno, Slaveni” („Възславяме славно, славяни!“. Изпълнен е на 3 юли 1863 г. в римската църква „Сан Джироламо“. Два дни след премиерата Лист преработва творбата за пиано, а по късно и за орган. Текстът е на хърватски език, с автор граф Урсо Пуцич (Орсато Пуца) и с посвещение „За 1000-годишнината на Св. Св. Кирил и Методий – апостоли панонски ина всички славяни“. Оригиналният ръкопис на партитурата – три страници се съхранява във Ваймар, Германия.

В България творбата за първи път е изпълнена през април 1985 г. по случай 1100 години от кончината на Св. Методий. Изпълнява я Мъжкият хор „София“ под диригентството на Валентин Бобевски. На 5 декември 2011 г. химнът е изпълнен в оригиналната си версия от академичния мъжки хор „Гусла“ в съпровод на орган – Стефан Далчев.

Големият руски композитор създава химн през 1885 година, когато в Русия тържествено се отбелязва 1000 година от смъртта на Методий. Творбата на Чайковски е изпълнена от възпитаниците на духовните училища в Русия на 6 април, преди да започне всенощното бдение.

Чуйте произведението на Лист https://www.youtube.com/watch?v=q_wH_tAKruU

и на П. И. Чайковски https://www.youtube.com/watch?v=m925rMPVxhI

Снежана Маринова