Агротроника, управление на SMART ферма и зелен преход представиха на кръгла маса в Тракийски университет

Това са само част от технологиите на бъдещето, които се дискутираха на кръгла маса, организирана от Тракийския университет и БАТА АГРО на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети“, която се проведе на 20 май, 2022, в рамките на годишното изложение БАТА АГРО.

Събитието бе открито от доц. дн Нели Грозева, зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Дарина Заимова от Стопанския факултет на Университета.

Основните теми на презентациите и дискусиите бяха ангажирани с продоволствената сигурност, зелената икономика; както и възможностите на бизнеса за реализиране на устойчив и приобщаващ регионален растеж. Дългогодишното сътрудничество на Тракийския университет с Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА АГРО, Българската стопанска камара, Аквапоникс България ЕООД и GO-UP business incubator – дава нови перспективи в контекста на зелената трансформация и преориентиране на регионалната икономика, които в рамките на проявата придобиха реални измерения, предвид реализираните съвместни проекти и резултати. Партньорските организации от академичните среди – Лесотехническия университет в София и Аграрния университет в Пловдив, представиха ключови проекти и национални научни програми с пряка полза за интелигентен и устойчив селскостопански сектор.

Тракийският университет представи и новите магистърски специалности – „Агротроника“ и „Биобазирани индустрии и устойчив растеж“, както и новия международен проект „GREENANIMO„, по който Университеътт е водещ координатор. Това е един от най-новите проекти по Националната програма „Европейски научни мрежи“, мярка „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020.

Стоянка Пастърмова