Организации от три континента ще посетят Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Като част от международна среща, посветена на египетския лешояд, на 19 май2022 г. от 10 до 11 часа, организации от три континента ще посетят Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Там ще разгледат волиерите с двойките египетски лешояди, част от програмата за активно подсилване на популацията на вида в България.

Между 17 и 19 май в Пловдив Българското дружество за защита на животните (БДЗП) е домакин на международна среща, която събира заедно представители на природозащитни организации от Гърция, Албания, Северна Македония, Йордания, Ливан, Обединените арабски емирства, Египет, Нигер, Великобритания и Франция.

Целта на срещата е да се обсъдят дейностите, предизвикателствата, постигнатото до момента и предстоящите стъпки в рамките на най-големия в света LIFE проект за опазването на застрашения египетски лешояд –“Нова надежда за египетски лешояд“,

в който БДЗП и Зелени Балкани са партньорите за България.

На посещението в Центъра ще присъстват и г-жа Симона Бакарети, представител на Европейската Комисия – основен донор на прoекта, както и монитора на проекта – г-н Стоян Йотов.

Нова надежда за египетския лешояд“ стартира през юли 2017 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Проектът обединява усилията на 20 институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка с мисия спасението на една от най-бързо изчезващите хищни птици на планетата – египетският лешояд.

Египетският лешояд е най-дребният и единственият далечен мигрант сред четирите вида лешояди, обитаващи Европа. Всяка година изминава близо 10 000 км до зимните си местообитания в Африка и обратно към гнездовите си територии у нас. В България популацията му наброява едва 26 двойки, които гнездят основно в Източните Родопи, и малка част – в Северна България. Основните заплахи за вида са използването на отрови и отровни примамки в природата, токови удари и сблъсъци с енергийната инфраструктура, безпокойство и бракониерство.

Д-р Христина Клисурова