Ученици от Сливен опознават Тракийския университет

Възпитаници на Профилираната гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен се запознаха с възможностите за обучение в Тракийския Университет. Някои от абитуриентите вече са се явили на предварителните изпити, други все още обмислят големите възможности на факултетите и колежите.
Младежите проявиха интерес към новите IT специалности към Стопанския факултет и към Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол, към голямата бройка държавна поръчка за медицински сестри, както и към обучението в Медицинския колеж в Стара Загора или във филиала в Хасково.
Занимаващите се активно със спорт бяха приятно изненадани да научат, че от следващата учебна година в Педагогическия факултет ще има нова специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“.
Виолета Колева, експерт в Учебен отдел, разясни начина на провеждането на кандидат-студентските изпити и балообразуването за най-желаните специалности.
Опознаването на висшето учебно заведение завърши с посещение на Университетската ветеринарната болница и единствения в страната Музей на коня.
Стоянка Цачева