115 – годишнина празнува Регионален исторически музей- Стара Загора

На 14 май 2022 г. две събития в едно отпразнува Регионален исторически музей – Стара Загора – 115 години от създаването си и Европейска нощ на музеите. Събитието събра много граждани и гости на Града на липите. То започна с химните на България и на Европейски съюз и с изпълнение на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“. Сред официалните гости бяха зам.кметовете на Община Стара Загора Иванка Сотирова, Милена Желева и Красимира Чахова, зам.областните управители арх. Банко Банов и Любомир Желев, народните представители Радослав Василев и Момчил Ненов и др.

Официалната част се състоя на четвърто експозиционно ниво. Директорът на музея Петър Калчев прочете слово, в което маркира началото, развитието и успехите на една от най-старите културни институции на Стара Загора.

В своята 115-годишна история Старозагорският исторически музей се утвърждава като авторитетно културно и научно средище не само в града, но и в страната. Началото на организираното музейно движение в Стара Загора е положено на 28 май 1907 г. Група родолюбиви старозагорски културни дейци и общественици основават Археологическото дружество „Августа Траяна”. Само 5 години по-късно, в рекордно къси срокове, е построена специална сграда за музея и градската библиотека. В близките няколко години музейното дело в Стара Загора е положено на научнообосновани основи. Извършват се археологически разкопки на гробници, мозайки, крепостни стени. Започва активна дейност по съхраняване и популяризиране на културните ценности, разкриващи многоликото минало на града и региона. Основатели и главна движеща сила в развитието на музея, са уредниците Атанас Кожухаров и Христо Райков. Благодарение на усилията им се обработват правилно, и своевременно запазват и консервират откритите артефакти, обогатяват се наличните музейни фондове, разработват се първите научни публикации.

След 9 септември 1944 г. и настъпилите дълбоки трансформации във всички сфери на живота и публичните дейности в страната се променя музейното законодателство. Старозагорският музей е одържавен и преобразуван в общински през 1949 г., а през 1953 г. в Окръжен исторически музей, като преминава на пряко административно-организационно подчинение на Градския народен съвет. Създават се отделите Археология, Етнография, Възраждане, Капитализъм и работническо революционно движение и социалистическо строителство . По-късно, археологията се подразделя на няколко отдела: Праистория, Антична археология, Средновековна археология и Нумизматика. През 1959 г. музеят се пребазира в нова сграда на бул. „Руски” № 42, където остава до 1986 г. Там се разгръща постоянната експозиция и се устройват временни изложби. Осъществяват се планови и спасителни археологически разкопки на обекти, които добиват световна известност – Азмашката селищна могила, тракийската вила при яз. Чаталка, халколитните медни рудници в м. Мечи кладенец и много други. В резултат на тези проучвания Старозагорският музей притежава най-голямата праисторическа колекция в Европа, много богата колекция от антично стъкло и античен бронз, ценна нумизматична сбирка, голямо количество тракийски колесници и др. Започнати са и интензивни проучвания в античния град Августа Траяна, от който са разкрити значителни части от крепостните стени, уличната мрежа, обществени и частни постройки, множество мозайки, некрополи и др. В резултат на тези проучвания, с Постановление на Министерския съвет №94 от 27 септември 1977 г. (ДВ, бр.82/1977 г.) и последвалата Наредба №14 (ДВ, бр.43/1978 г.) територията на античния и средновековния град Августа Траяна–Верея е обявена за археологически резерват.

От 1986 г. до 2007 г. музеят пребивава в западното крило на Строителния техникум (дн. ПГСАГ „Лубор Байер”). През 1995 г. започва строителство на новата музейна сграда, проектирана от архитектите Петър Киряков, Георги Чернев и Николай Вътев. Сградата е построена в периода 1995 – 2007 г. предимно с дарения, със средства от бригади, трудови съботници и пр. В архитектурно и функционално отношение тя е уникална, като придава колорит и блясък с модернистичен привкус, на центъра на Стара Загора. Съгласно постановление № 153/28 юли 2000 г. на Министерския съвет Окръжен исторически музей – Стара Загора е преобразуван в Регионален исторически музей – Стара Загора. През август – септември 2007 г. е извършено преместване на музея в новопостроената специална музейна сграда на бул. „Руски” № 42. Постоянната експозиция е открита на 3 март 2009 г. В нея посетителите се запознават с най-атрактивните културни ценности, съхранени от историческото развитие на Стара Загора от ранния Неолит (VІІ – VІ хилядолетие пр. Хр.) до възкресението през 1879 г., на разрушения, в пламъците на Руско-турската война, град.

Важно значение в музейната история заемат научно-изследователската и издателската дейност. Публикувани са стотици научни и научно-популярни статии в пресата, музейните издания, регионални, национални и международни сборници. Издавани са и юбилейни вестници, посветени на бележити годишнини от историята на Стара Загора и региона. От 1975 г. започва издаването на поредицата Известия на музеите от Югоизточна България, а от 2002 г. на Известия на Старозагорския исторически музей.

Регионален исторически музей – Стара Загора притежава над100 000 фондови единици движими културни ценности от Праисторията до съвременността. Уникални и със световно значение са следните експонати: костен идол и мраморна антропоморфна фигурка от V хил. пр. Хр.; шлем-маска, сарматски меч, златна огърлица, лантерни, златна фиала, стъклена фиала с танцуваща жена, мраморна статуарна група на Орфей, оброчна плочка на Тракийския конник от ІІ в., стъклен съд модиолус, монетите на Августа Траяна, каменна плоча на лъвица с лъвче – герб на Стара Загора, препис на Паисиевата „История славянобългарская” от 1837 г., печатът на Археологическото дружество „Августа Траяна” и др.

На територията на гр. Стара Загора функционират няколко музейни обекти, които се подчиняват административно-организационно на  Регионален исторически музей – Стара Загора. Това са: Музей „Неолитни жилища”, Архитектурен комплекс „Музей на религиите”, Античен форумен комплекс на Августа Траяна – Берое, Къща-музей „Градски бит ХІХ в.“, Музеен обект „Занаятите в Стара Загора в края на ХІХ  – началото на ХХ в.“, Музеен обект „Хилендарски метох“, Музеен обект „Късноантична мозайка от частен римски дом, ІV в.“ и др.

Послучай 115-ия рожден ден РИМ получи много поздравителни адреси от държавни и обществени институции и организации, училища, културни институти и граждани.

Традиционно се състоя церемония по връчване на свидетелствата на дарителите.

В богатата програма на „Европейската нощ на музеите“ на IV експозиционно ниво беше открита изложба „Спомени от бащината къща“. За най-малките посетители Държавен куклен театър Стара Загора представи спектакъла „Червената шапчица“, на Античната улица се представи „Антична мода“, а на Лапидариума голяма концертна програма изпълни Балетът на Държавна опера-Стара Загора .

В архитектурен комплекс „Музей на религиите“ сред изложбата „Майска импресия“ с автор Мина Нешева, концерт изнесе Смесен хор „Родина“ към Читалище „Родина 1860“. В къща-музей „Градски бит -ХІХ в.“ имаше кът за снимки и приятни изненади. Отворен за посетители беше и Частният античен дом от ІV в. с уникална късноантична мозайка.

Росица Ранчева