Най-вкусно е първото сирене

В това се убедиха студентите от 3-ти курс на Аграрния факултет, специалност „Зооинженерство“, които под ръководството на доц. Николина Найденова от катедра „Млекарство“, изучиха технологията за приготвяне на бяло саламурено сирене от краве мляко. Суровината, около 60 л., бе доставена от Академичния технологичен комплекс на Университета от организатора в катедрата – зооинженер Пламен Георгиев.

Докато усвояваха техниката, студентите разказаха за себе си:

Мелани Стефанова е от Велико Търново и вече има опит в отглеждането на говеда за мляко и месо.

Димитър Иванов от Любимец, освен с крави, ще се занимава и с развъждането на овце в семейната ферма в с. Лозен.

Цвета Неделчева от Дуранкулак не бърза със своя професионален избор, преди да е изучила и дисциплините от 4-ти курс.

Мартин Шивиков от Стара Загора вече се занимава професионално с пчеларство в старозагорското село Бъдеще, отглежда още пуйки и зайци.

Покрай конния спорт, в който е едновременно и състезателка, и инструкторка, Владимира Желева от Бургас е избрала Тракийския университет. С нея ще обменя опит Станислав Рачев от Карлово, който заедно със своя брат, който също е студент – магистър, планират да създадат конна база за планински туризъм в подножието на Стара планина.

Стоянка Цачева