Бронзова монета на Августа Траяна с изображение на речен бог има РИМ

Монетата е сечена по времето на император Каракала, представен на аверса.
Изображението на Речен бог в подножието на хълм с крепост с три кули е характерно само за монетите на Августа Траяна.
Августа Траяна (днешна Стара Загора) е основана при император Траян (98-117 г.). Получава право да сече собствени монети с името на града от времето на император Марк Аврелий (161-180 г.), съпругата му Фаустина II и брат му съимператорът Луций Вер (161-169 г.) до император Галиен (253-268 г.) включително. Върху лицевата страна на монетите се поставя ликът на властващия в момента император, а реверсите представят божества от римския пантеон или локални сюжети. Те са свързани със спецификата на местната архитектура, бит и култура, като Крепостна порта с три кули, Речен бог при крепост с три кули, храмове с Артемида, Аполон, Серапис и др. Монетите са само бронзови.
Регионалният исторически музей (РИМ) в Стара Загора съхранява най-богатата колекция с монети на Августа Траяна.
д-р Мариана Минкова, главен уредник,
завеждащ отдел „Нумизматика” в РИМ-Стара Загора