Дискутират на семинар темата „Чиста енергия, декарбонизация и инвестиции в енергетиката“

На 12 май 2022 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на ректората на Тракийски университет Стара Загора ще се проведе семинар-дискусия на тема  „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА“.  Семинарът  е организиран от Института за устойчив преход и развитие към ТрУ и Институтът за енергиен мениджмънт.

Форумът ще представи експертна дискусия по най-важните въпроси, свързани с развитието на енергийния комплекс „Марица изток“, през призмата на енергийния сектор, в контекста на националната и европейска политики и актуални факти и събития.

Основни акценти:

·         Декарбонизация на българската икономика;

·         План за възстановяване и устойчивост на Република България;

·         Енергийна сигурност и инвестиции (конкретни предложения за инвестиционни проекти; бъдещето на държавната и частните ТЕЦ в комплекса Марица изток; развитието на мрежите; използване на алтернативни енергийни източници и др.);

·         Предприети и планирани действия на регионално и национално ниво;

·         Визия за необходимите следващи стъпки от страна на държавните институции и възможностите за проактивна позиция на бизнеса, НПО и други представители на гражданското общество.

Участници:

За участие са поканени представители на държавни институции на национално и регионално ниво, представители на бизнеса и бизнес-асоциации, кметове на общини от региона, синдикални организации, представители на научните среди и медии.

Надя Лилова