Отбелязваме Европейския ден за независим живот

5 май е Европейският ден за защита правата на хората с увреждания, който от 2014 г. се нарича и Европейски ден за независим живот. Денят се чества от 1992 г. по инициатива на Европейската мрежа за независим живот. Българският филиал на Европейската мрежа съществува от 1995 г. под името Център за независим живот. В този ден европейската общност показва своята подкрепа за равнопоставеност и достоен живот на хората с увреждания и семействата с деца с увреждания.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е областен представител на EASPD– „Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания”, като работи непосредствено с българския клон на организацията- Национален алианс за социални услуги / НАСО.

Близо 20 години сдружението- чрез делегирана дейност в общността и по проекти-работи с деца с ментални проблеми в развитието и с родителите им, чрез пряка работа на мултидисциплинарен екип, обучение и консултиране на родителите.

През 2022 година Център „Алтернатива”, който сдружението администрира, работи по проект „Формиране на трудови умения и популяризиране постиженията на деца с увреждания”, финансиран чрез дарителската програма на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток-3”. Дейностите по проекта ще съдействат за развиване на трудови умения у децата, посещаващи ЦСРИ, като предпоставка за бъдеща професионална реализация.

Работата с децата провежда трудо-терапевката Лилия Михайлова. Под вещото й ръководство децата изготвят красиви предмети за бита и рисунки. Бе организирана Великденска изложба в Центъра, която представи постигнатото до тук. Предстои постиженията на децата да бъдат популяризирани и във връзка с Деня на детето 1 юни и с издаване на диплянка с подбрани творби по проекта.

Инж. Анастасия Василева