Средношколци избират Тракийски университет

Ученици от четири професионални гимназии в Стара Загора посетиха Тракийския университет, за да се запознаят с неговите факултети и специалности и изберат бъдещите си професии. Идеята е на Центъра за кариерно развитие, съгласувана с Регионалното управление на образованието .
Абитуриентите от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ бяха най-ориентирани по отношение на Ветеринарномедицинския факултет , защото познаваха и Ветеринарния симулационен център, както и университетската ветеринарна болница с клиники, от други посещения през учебната година
За възпитаниците на двете професионални гимназии – по електроника „Джон Атанасов“ и по механотехника и транспорт „Н.Й. Вапцаров“ интерес представляваха новите бакалавърски специалности към Стопанския факултет „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“, както и „Компютърни системи и комуникации“ към Факултета „Техника и технологии“ в Ямбол.
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализ „Проф. Минко Балкански“ е най-младото училище в област Стара Загора, основано през 2020 и срещата на неговите възпитаници с университета е ранна възможност за професионалното им ориентиране след няколко години.
Стоянка Пастърмова