Предложения за присъждане награда „Стара Загора“ 2022 г.

До определения срок 15 април 2022 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 10 предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2022 г. Шест от тях са в направление „Образование и наука“, а четири – в направление „Култура и изкуство“.

Всяка година, след публикуване на предложенията на страницата на Община Стара Загора и Долап.БГ публикува номинациите без редакторска намеса.

В направление „Образование и наука“ три са предложенията за индивидуална награда и три за колективна. В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда кандидатите са трима и едно е предложението за колективна награда.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за удостояване с награда “СТАРА ЗАГОРА” на КОЛЕКТИВА на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора

в навечерието

на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий,

нa българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Общественият съвет при Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ прави предложение, с награда „Стара Загора“ на Община Стара Загора, в навечерието на на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, нa българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, да бъде удостоен КОЛЕКТИВЪТ на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ за изключителен принос и отношение към учебния процес, обединявайки едновременно иновации и мотивация на учениците към образователните практики в гимназията.

Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ осигурява качествено образование и възможности за развитие в IT сферата. Гимназията подготвя специалисти за професиите на бъдещето. Макар и млада, ПГКНМА вече се доказа като едно от най-предпочитаните училища в Стара Загора.

В центъра на образователния процес, поставяме ученика с неговите индивидуални потребности и ритъм. Прилагаме принципите на STEM образованието. Насочваме учениците към науките и технологиите, като осигуряваме учебна среда и методи, близки до бизнеса и реалния живот. Насърчаваме ученето към непрекъснато взаимодействие с IT бизнеса. В IT гимназията надграждаме основния курс на обучение с редица допълнителни занимания – обучения по програмни езици, програмиране на игри, разработка на уеб и мобилни приложения, дизайн и много други.

Гимназията разполага с напълно обновена сграда, обзаведена по съвременни стандарти за качествена образователна среда. Освен приветливи класни стаи, има кабинети по специални предмети, компютърни зали, виртуална библиотека, лаборатория по роботика и IT лаборатория.

Базата се допълва с изцяло обновен спортен салон. В двора са предвидени възможности за различни видове спорт – футбол, волейбол, тенис, фитнес. Изгражда се изцяло ново крило, в което да се помещават ново общежитие и модерна кафетерия, която да осигурява здравословно и пълноценно хранене на учениците.

IT гимназията работи в непрекъсната връзка с бизнеса. IT специалисти и предприемачи взимат активна роля в образователния процес, като споделят знания и опит, провеждат лекции и допълнителни обучения извън основната програма.

Предлагаме ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора да бъде удостоен с тази значима награда. Учителите, преподаващи в IT гимназията, са образец за висок професионализъм, иновативност и колегиална етика, а постиженията им в последните две години са безспорен принос за модерния имидж и развитието на град Стара Загора. Училището е място на амбиция за успех, методическа взискателност и отговорност, заряд и мотивация за децата на Стара Загора, които се обучават в него. Неоспоримо доказателство затова са високите успехи и големите отличия в областта на науката и образованието, които постигат неговите възпитаници от 8 и 9 клас, които се обучават в условия за ефективни взаимодействия с учители и родители.

Обществения съвет, училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“, ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ и фондация „Миню Балкански“ споделят общи ценности, подчинени на духовно развитие и израстване на децата в училището. В тази връзка работим в тясно сътрудничество и непрекъснато взаимодействие и сме свидетели на постиженията на училището. Подкрепят се учениците, в участието им в различни състезания, олимпиади, конференции и обучения. Печелят се проекти и се създава естетична и приятна училищна атмосфера и среда, в която учениците и учителите да се участват комфортно.

В професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ работят 17 учители – добри професионалисти, притежаващи творчески подход и висока отговорност към учебно – възпитателния процес.

Майя Найденова е директор на гимназията от нейното създаване. Въпреки всички предизвикателства, пред които е поставена в процеса на изграждане на една изцяло нова институция, тя съумява да изгради нов начин на управление на училището и да обедини специалисти от различни области заедно да създадат приятно място за обучение на ученици.

Камелия Крумова е заместник – директор на гимназията за първа година и преподава биология и здравно образование, както и химия и опазване на околната среда. Умело успява да потопи учениците в света на науката.

Донка Добрева е психолог на гимназията от тази учебна година и успешно работи с ученическия парламент. С нейната подкрепа успяват да се включат в различни инициативи и проекти. Работи с Международния младежки център, клуб по дебати и ежедневни дейности, свързани с учениците. Г-жа Добрева участва в инициатива на Interact Club, наречена „Дай си бележка“.

Петя Алексиева е старши учител по български език и един от десетте най-добри оценители на държавни зрелостни изпити, национални външни оценявания, изпити и олимпиади по български език и литература в България. През тази учебна година тя се включи в различни инициативи, свързани с книгите и четенето. „Походът на книгите“ беше една от тях и покани актьорът Христо Гърбов в час по Български език и литература. По време на седмицата на четенето, организира редица зелени уроци и участие на старозагорската авторка Мария Донева в часовете си.

Желюена Тодорова и Цветелина Енчева са учители по английски език. Пред тях е поставено предизвикателството да обучават интензивно ученици на първия им чужд език. Една от тях е носител на награда на херцога на Единбург. Участието на учениците в състезанието Best in English отличиха най-добрите по английски език в България, а именно възпитаници на IT гимназията. Друга изява в сферата на чуждите езици е първото място в конкурс за речеви и комуникативни умения на английски език на областно ниво.

Миглена Марангозова е учителят по математика е IT гимназията. Тя съумява да разнообрази своите учебни часове и да направи времето, прекарано с учениците си, изключително приятно, като отбелязва различни европейски и световни инициативи, свързани с нейния учебен предмет.

Инж. Людмил Бонев е учител по информатика и информационни технологии и дългогодишен обучител към ЦПЛР – Стара Загора по компютърни науки и програмиране. Като собственик на известно българско издателство за учебници, той познава нуждите на учениците и упява да заинтригува всеки свой ученик, като го потапя в света на технологиите.

Теодора Нончева е учител по информатика и информационни технологии, носител на наградата „Млад учител“ през 2021 г., помощник – дигитален посланик към Дигиталната национална коалиция, Microsoft Expert, Google Educator, Prezi Trainer и обучител към Училищна Телерик Академия.

Независимо от дефицитите в материално- техническото оборудване на кабинетите по информатика и програмиране, учителите по информатика и информационни технологии не отстъпват в критериите си за модерно IT обучение чрез разработване и прилагане на съвременни методи на преподаване, участие в много национални и международни проекти, сътрудничество и най-вече ангажираност към потребността на младите хора от овладяване на компетентности в областта на информационните технологии.

Тодор Цветанов е учител по физическо възпитание и спорт и преподавател в Тракийски университет, Стара Загора. Неговата кариера като баскетболен състезател го прави добър пример и ментор на всички ученици.

Виктория Тодорова е лектор по испански език, който преподава по много завладяващ начин втория най-разпространен език в света. Тонка Димитрова е млад лектор по философия. За първа педагогическа година, тя наложи един изцяло нов метод на преподаване по дисциплината, като използва редица иновативни практики в часовете си. Тонка Иванова е лектор по физика, един от най-изявените учители по физика и астрономия в България. Като ръководител на допълнителни занимания по интереси „Работилничка за наука“ тя показва на своите ученици как изглеждат нещата на практика. Жени Манахилова е лектор по география и икономика, журналист е местна телевизия, а Петър Желязков – лектор по История и цивилизация и общински съветник. Станка Георгиева е лектор по Биология и здравно образование, а Ваня Митева – лектор по Здравословни и безопасни условия на труд и предприемачество.

Всички те, заедно с техните основни професии, успяват да дават добри и практически съвети на учениците, за да бъдат те достатъчно подготвени за живота и конкурентни на пазара на труда.

Учителите са знаещи и можещи, възприемат новостите в образователната сфера. Предават познанията си на колеги, обучават и насърчават млади и опитни учители в отговорната професия, създават интелектуална среда.

В ежедневната си работа, неуморно и изключително успешно, проявяват взискателност към себе си и към учениците.

Преподаването определено е тяхно призвание. Това личи по желанието им да се развиват и начина, по който допринасят за правилно и точно изпълнение на поставените задачи и предизвикателства. Учителите посвещават времето си на работата с учениците по извънкласни проекти, участие в конкурси от всякакво естество, занимания в кръжоци, училищни състезания и фотографски изложби, съвместна работа с колеги и местни организации, както и подготовка за курсове и обучения.

Обучението за професиите на бъдещето е тясно свързано с мотивацията на учениците и желанието на учителите. Предоставяйки обучение по различни науки, учителите ще изградят у учениците ключови умения и познания, които да ги превърнат в дигитални лидери, търсени специалисти и активни граждани.

Демонстрирайки професионалните си умения и напредвайки в своето развитие, учителите се отличават като педагози, които посредством дигитални технологии и взаимодействие с учители от цял свят се учат един от друг и оформят заедно бъдещето на образованието.

За да помогнат на своите ученици да разберат бързо променящия се заобикалящ свят, за да научат повече за начина на работа на технологиите и да развиват умения и възможности, за да получават нови идеи и иновации, педагогическият колектив се включва в инициативи, насочени към всички граждани, като така си поставя за цел да представи науките по забавен и развлекателен начин. Европейска седмица на програмирането, на спорта, на регионите и градовете, на числото Pi, на водата и земята са само част от проектите, заложени в училищния план на старозагорската глобална гимназия за новата учебна година с цел развитие на глобални ценности у учениците като зачитане на човешкото достойнство, демокрацията и равенството.

ПГКНМА е училище на новото време. Създадена през 2020 г. гимназията дава нови възможности за учениците, които имат интерес в IT сферата. В сътрудничество с фондация „Миню Балкански“ гимназията организира Звездно лято в ПГКНМА, като покани редица известни български учени и професори, които направиха работилници и демонстрации по различни теми, свързани с технологии и физиката. В училището се подготвят ученици за професиите на бъдещето.

По време на празниците по случай деня на жената, момичета от IT гимназията участваха в национален хакатон Girls in AI, където разработвах проекти, свързани с изкуствения интелект и развитието на технологиите.

Проект за иновативно училище и въвеждане на нов учебен предмет „Игри и Програмиране“ е част от плана за развиване на методите на преподаване в гимназията. Обучението по него е насочено към развитие на логическо и алгоритмично мислене, разширяване и допълване на знанията за устройство на компютрите. По време на обучението учениците се запознават с някои програмни езици и добиват умения да решават математически задачи като ги използват. Изграждат се нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. Използва се интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „обучение чрез правене“.

Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански” е едно от петте глобални училища на 2021 г. Целта на проекта е интересът на младите хора да бъде насочен към изучаване на предизвикателствата, с които се сблъскват други общности по света, както и те да започнат да мислят в контекста на глобалното общество, от което са част.

Глобалното образование не преподава специфично съдържание, а позволява на обучаемия да се обърне с отворено и критично съзнание към себе си и към своята среда в един глобализиран свят. Уважението към глобалните проблеми чертае рамките на идеологията на глобалното образование.

По време на учебните часове всички учители в гимназията използват средства, материали и платформи, за да направят своите часове по-интересни и разбираеми. Kahoot, Quizizz, предоставените ресурси от Khan Academy и edu.mon.bg са само част от приложенията, които правят техните часове атрактивни.

Участието на бизнеса и по-конкретно на IT фирмите, играе важна роля в обучителния процес в гимназията. Редовни среши с ролеви модели, правят учебните часове значими. Обогатяването на учениците и срещата им с хора от бизнеса, запознаването с редица различни професии от света на компютърните науки, определено влияе положително върху нагласите и мотивацията на учениците. На гости, макар и виртуално, бяха софтуерен инженер, UX дизайнер, представител на фирма HP Enterprise.

Работата по национална програма “Бизнесът преподава” срещна учениците с представител на голяма национална компютърна фирма. По време на четири лекции и демонстрации за ученците, те успяха да разберат какво е 3D принтиране и как работи 😀 принтера, как изглеждат истинските очила за виртуална реалност и че е възможно ученето да бъде повече от интересно. Запознаването с робота Fable обаче определено впечатли учениците най-много, защото на база знанията си, те успяха да го накарат да се движи, да танцува и да говори.

Учителите не само посещават многобройни семинари и уебинари в страната, но успяват да прилагат всички нови методи на практика и да мотивират учениците за творчески и новаторски изяви. Те позволяват на обучаваните ученици да се обърнат с отворено и критично съзнание към глобализирания свят, за да оформят своето мнение и да го защитават, да се насочат към предизвикателствата на ежедневието, с които се сблъскват при превръщането им в глобални граждани.

С познания и квалификация, всеотдайност и индивидуална работа с всеки ученик успяват да подготвят компетентни, знаещи и можещи личности. С целенасочения си труд и отговорност педагогическият колектив умело прилага държавната образователна политика. Обучава, възпитава и изгражда висококонкурентни граждани на Република България и Европейския съюз.

Именно пряката ни връзка и близост с училището, ни даде възможността като Обществен съвет и Училищно настоятелство да се убедим в постоянните усилия, които педагогическия колектив на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ полага, както за развитието и усъвършенстването на своите ученици, така и за собственото си развитие, като една от най-добрите образователни институции в нашия град. Ние сме преки свидетели на резултатите от работата на училището и в тази връзка предлагаме като достойна кандидатурата на гимназията за носител на наградата „Стара Загора“.

Обществения съвет при ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора отправя към Вас и Община Стара Загора сърдечните си поздравления по случай 24 май – 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий,нa българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, по повод на който се присъжда награда „Стара Загора“.

Диан Канев

председател на Обществения съвет