Предложения за присъждане награда „Стара Загора“ 2022 г.

До определения срок 15 април 2022 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 10 предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2022 г. Шест от тях са в направление „Образование и наука“, а четири – в направление „Култура и изкуство“.

Всяка година, след публикуване на предложенията на страницата на Община Стара Загора и Долап.БГ публикува номинациите без редакторска намеса.

В направление „Образование и наука“ три са предложенията за индивидуална награда и три за колективна. В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда кандидатите са трима и едно е предложението за колективна награда.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА” НА ДЕТСКА ГРАДИНА No25 „АЛЕН МАКСТАРА ЗАГОРА

Уважаеми господин Тодоров,

В настоящото предложение излагаме мотивите, които дават основание на колектива при ДГ № 25 ,,Ален мак“ да кандидатства за наградата ,,Стара Загора“, която се връчва по случай 24 май за заслуги в областта на образованието и науката.

  1. Педагогически персонал – образование, квалификация:

  • брой педагогически персонал – шест старши учители; шест учители; един старши учител по музика и един директор

  • с ПКС – I-ва ПКС един старши учител; II-ра ПКС един старши учител и един директор; IV-та ПКС трима старши учители; V-та ПКС един старши учител и трима учители;

  • с професионална езикова педагогическа квалификация ,,учител по испански език“ ниво С 2 – един директор

  • в ДГ № 25 ,,Ален мак“ работи единственият в Стара Загора учител, в системата на предучилищното образование, със специализация ,,Валдорфска педагогика“, завършена към Щутгарския свободен университет в Германия

  • ДГ № 25 ,,Ален мак“ е единствената детска градина в Стара Загора, която е дългогодишен член на мрежата от образователни институции, работещи по програма разработена в Центъра за развитие на детето към Университета в Джорджтаун, САЩ.

В края на 2022 година се навършват 50 години от откриването на детската градина. За половин век, прагът на ,,Ален мак“ са прекрачили повече от 10 500 деца. От опита на тази зряла възраст, правим равносметка на изминатия от колектива професионален път.

През 1975 година детската градина е приета за член на Националната школа по изобразителни дейности към НИИОО ,,Тодор Самодумов“ – София. Вече почти 40 години произведения на наши възпитаници участват в общински, национални и международни изложби за детски рисунки. На четири континента познават България и Стара Загора, чрез нашите участия завършващи с престижни награди. През 2021 година колективът получи награда за цялостна творческа дейност на конкурса ,,Аз обичам Черно море“ от Националния календар на МОН.

Детската ни градина от години върви успешно напред с мотото ,,Всяко дете има право на щастливо детство“. Това беше забелязано от ДАЗД и през 2019 година ДГ № 25 ,,Ален мак“ бе наградена с отличителният знак ,,Аз гарантирам щастливо детство“ в категория ,,Значима иновация“.

Носители сме през годините и на наградите ,,Анастасия Тошева“- 2007 г.; ,,Стара Загора“ – 2015 г.; ,,Константин Величков“ – 2015 г..

Ентусиазмът и енергията на обновения педагогически екип зарежда и предоставя на децата вълнуващи емоции и много радост. Вярваме, че партньорството е гаранция за успех.

Работим с различни институции на общинско и държавно ниво:

  • Община Стара Загора; – РУО Стара Загора; Второ районно управление ,,Полиция” Стара Загора; ПРД ПБЗН Стара Загора; РОСВ Стара Загора; 11 ОУ ,,Николай Лилиев“ Стара Загора; МОН София- организиране на самостоятелни изложби ; АФА България София ,,Децата за бъдещето на планетата“; Гората – БГ София; ДАЗД София и Стара Загора; EVN Пловдив : Благотворителна инициатива ,,Направи добро”- група ,,Добряци”; Карин дом Варна.

През учебната 2021/2022 година работим по проекти:

– Проект на Уницеф ,,Европейска гаранция за детето“

– НП ,,Успяваме заедно“- модул 1 ,,Хубаво е в детската градина“ МОН

– Проект ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

– ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“- ,,Подкрепа на приобщаващо образование“

– Проект ,,Физическа активност, физическо възпитание и спортно – туристическа дейност“

Учебно възпитателната работа върви паралелно с различни добри инициативи:

– за ,,Денят на будителя“ издадохме първата книга ,,Вълшебният свят на детето“ съвместно с деца и родители

– предстои издаване на Алманах с историята на детската градина

– ежегодно участваме в ,,Европейки ден на рециклирането“

– участие в ,,Европейски ден на храненето“

– участие в ,,Четяща Стара Загора”- съвместно с Регионална библиотека ,,Захарий Княжески”

– съвместни спортни инициативи с деца и родители между ДГ № 25 „Ален мак“ и 11 ОУ ,,Николай Лилиев“

Стремим се да възпитаваме децата в доброта и съпричастност към света около нас.

– за Коледа инициирахме благотворителна кампания ,,Заедно даряваме любов“ в подкрепа на самотни възрастни хора с партньорството на Община Стара Загора и Държавен социален патронаж Стара Загора

– участвахме в набиране на дрехи за децата от детска градина село ,,Хан Аспарухово“

– подкрепихме инициативата на БЧК за подпомагане на бедстващите украински семейства ,,Заедно можем повече”

– включихме се в благотворителния базар на Община Стара Загора ,,Боядисай яйце – спаси детско сърце“

– предоставените ни дръвчета от ,,Гората – БГ“ засадихме на площадка за игра до детската градина

Многоликата дейност на детска градина № 25 ,,Ален мак“, ангажираността й към проблемите на съвремието, опитът, който успяхме да натрупаме и съхраним в годините и издигането на авторитета на предучилищното образование в национален и международен мащаб през изминалите 50 години, ни дава основание да вярваме, че сме достойни да кандидатстваме за престижната награда на родния ни град ,, Стара Загора“.

С уважение: Меглена Бакърджиева

Директор на ДГ № 25 ,,Ален мак” Стара Загора