Хайде да се хванем на хорото!

На 1 май 2022 г., от 17:30 часа в старозагорския парк „Пети октомври“ ще се проведе поредната общоградска инициатива „Хора за Хората“.

„Българското хоро от хилядолетия събира хората да играят, хванати един за друг в кръг, с музикантите, гайдар и тъпанджия, в центъра. Традицията на хорото е събирало цялата общност заедно хилядолетия наред на празник и всяка неделя (стотици и хиляди недели) – млади, стари и деца, всички поколения и цялата природа – в един общ ритъм, в свещен ритуал на единението“, споделят организаторите.

Целта на проявата е всички граждани и гости на града да се хванат за ръка и да играят българско хоро. Тя и се осъществява с подкрепата на община Стара Загора.