Предложения за присъждане награда „Стара Загора“ 2022 г.

До определения срок 15 април 2022 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 10 предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2022 г. Шест от тях са в направление „Образование и наука“, а четири – в направление „Култура и изкуство“.

Всяка година, след публикуване на предложенията на страницата на Община Стара Загора и Долап.БГ публикува номинациите без редакторска намеса.

В направление „Образование и наука“ три са предложенията за индивидуална награда и три за колективна. В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда кандидатите са трима и едно е предложението за колективна награда.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА” НА Г-ЖА МАРИЯНА ТОДОРОВА ГЕНЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ОУ „КИРИЛ ХРИСТОВ“ СТАРА ЗАГОРА

Госпожа Марияна Тодорова Генчева е учител в ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора от 1988 г. Т. е. почти цялата й професионална дейност е свързана с това училище, с неговите изисквания, принципи и ценности. Завършила е история в СУ „Св. Климент Охридски”, следдипломна специализация „История, култура и цивилизация” в ПУ „Паисий Хилендарски”, втори клас квалификация /сега втора професионално квалификационна степен/ и множество курсове за повишаване на квалификацията. Работила е по няколко национални програми и проекти: „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Музеите като образователна среда”, „Иновативно училище” и „Иновации в действие”.

Когато ОУ „Кирил Христов” Стара Загора е одобрено за иновативно училище, г-жа Тодорова е в групата на преподавателите, които се заемат с отговорната задача да работят за внасяне на иновативни практики в обучението, изнася открити уроци, споделя опит с учители от ОУ „Христо Смирненски”, град Карнобат.

В професионалната си дейност г-жа Тодорова използва както утвърдени, така и сега утвърждаващи се образователни платформи като „Уча се” и „Академико”, поощрява използването на компютърни технологии в часовете по учебно практическа дейност, изработване на презентации и учебни проекти.

Нейни ученици са участвали успешно в заключителните кръгове на 5 национални олимпиади по история и цивилизации, получавали са престижни награди на общински, областни, регионални и национални състезания и конкурси, посветени на важни дати и личности от българската история.

През 2018 г. Милица Георгиева спечелва първа награда в националната ученическа конференция „140 години от Руско-турската война 1877 – 1878 г.” за възрастова група 5 – 7 клас. През октомври 2018 г. Адриана Марчева класира отбора на Стара Загора на 3 място в полуфиналния кръг на националната образователно – патриотична кампания „Моят град е моята крепост“. През 2021 г. Мартин Петров е отличен със златен медал и първо място в националния ученически конкурс на НК „Родолюбие“.

Любимо състезание за много ученици от ОУ „Кирил Христов” Стара Загора в последните години стана националният конкурс „Моята Родина”, в който са спечелени множество медали и сертификати за отлично представяне.

За приноса си в учебно – възпитателния процес и извънучилищна дейност г-жа Тодорова е отличена с грамоти и предметни награди от МОН, Община Стара Загора, РУО Стара Загора, РБ „Захарий Княжески”, Тракийско дружество „Одринска епопея” и други институции. През 2010 г. тя получава и престижната награда „Анастасия Тошева” – „За високи постижения в образователното дело”.

Номинирането на г-жа Тодорова за наградата „Стара Загора” е признание за нейния висок професионализъм като учител в ОУ „Кирил Христов”, град Стара Загора и за безспорния й принос в развитието на българското образование.

Предложението е направено и обсъдено на заседание на педагогическия съвет на ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора, проведено на 14.04.2022г.

Господин Балъкчиев

директор на ОУ „Кирил Христов“