Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия организират в Чирпан

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия “Подир сенките на облаците” обявяват на 11 юни 2022 г. Община Чирпан и Фондация „Яворов“. Началото е от  10:00 часа в Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Регламентът предвижда участниците в конкурса да изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов.

Право на участие имат ученици от цялата страна от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи: от V до VІІ клас и от VІІІ до ХІІ клас. Индивидуалните изпълнения трябва да бъдат до 5 минути, а груповите – до 10  минути. Критерии за оценяване на изпълнението на участниците са  правилно наизустен текст,  логично интерпретиране на основното чувство в творбата, артистичност, добра дикция, контакт с публиката, емоционално съпреживяване.

Компетентно жури ще оценява изпълненията на участниците. Отличените участници ще получат грамоти и награди.

Заявки ще се приемат до 03.06.2022 г. на адрес: гр. Чирпан, ул. “Крачолови” 26, Къща музей “Пейо К. Яворов” или на e-mail: yavorovmuseum@abv.bg. Телефон за контакти: 0416/ 94019 – Къща музей “Пейо К. Яворов”

Заявката за участие в конкурса трябва да включва трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на стихотворението. Разноските са за сметка на участниците.