Предложения за присъждане награда „Стара Загора“ 2022 г.

До определения срок 15 април 2022 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 10 предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2022 г. Шест от тях са в направление „Образование и наука“, а четири – в направление „Култура и изкуство“.

Всяка година, след публикуване на предложенията на страницата на Община Стара Загора и Долап.БГ публикува номинациите без редакторска намеса.

В направление „Образование и наука“ три са предложенията за индивидуална награда и три за колективна. В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда кандидатите са трима и едно е предложението за колективна награда.

                                                           ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Педагогическата колегия на Детска градина №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора

За награждаване  на Николинка Дечева Генова – старши учител по музика

с ежегодната награда „Стара Загора“в направление „Наука и образование“  по повод 24 май  – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Педагогическата колегия на Детска градина №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора с единодушно решение на педагогически съвет с Протокол №4/04.04.2022 г. предлага по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, госпожа Николинка Генова, да бъде удостоена с авторитетната награда „Стара Загора“.

Госпожа Николинка Генова е старши учител по музика в най-голямата детска градина в Община Стара Загора още от далечната 1985 г. Тя е високо квалифициран педагогически специалист. Притежава втора профeсионално-квалификационна степен и е с над 39 години педагогически трудов стаж, който основно преминава в ДГ №7 „Светулка“.

Дългогодишен базов учител към Педагогически факултет на Тракийски университет Николинка Генова предава знанията си на бъдещите колеги, обучава и насърчава млади учители в отговорната професия, създава интелектуална среда, като самата тя притежава висок интелект, обширни знания и умения свързани с музикалното и изобразително изкуство.

Последователна в работата си, стимулира увереност в силите на децата за разширяване на познавателните им способности и културно израстване.

Това се вижда в масовото и активно участие като сценарист, режисьор и хореограф на празници и конкурси, както в детската градина, така и на общинско ниво, които винаги са протичали на високо професионално ниво.

В ежедневната си работа с децата, Николинка Генова проявява взискателност към себе си и към децата и резултатите са налице. В изявите си на празници и на сцена, нашите възпитаници демонстрират умения и артистичност, печелят сърцата на публиката с чистотата на самородния си талант, който тя неуморно открива и развива. Участва с деца във всички дейности, които се провеждат в образователната институция, в градски, общински конкурси, фестивали като „Пусть всегда будет солнце“, „Ден на таланта“, празнични чествания на 3 март, Великденски празници, първи юни. Под нейно ръководство са незабравимите спектакли „Пепеляшка“, „Грозното патенце“, „Палечка“, като някои от тях са излъчвани многократно по телевизия Стара Загора през годините.

Възпитаниците от детската градина стават достойно попълнение на танцовите състави, на фолклорните групи и на музикалните школи към читалищата в града.

Тя е учител – новатор. Освен традициите, търси новости, чрез въвеждането в програмата по музика на произведения, както на световните музикални класици, така и съвременни български композитори като Хайгашот Агасян, който често лично гостува на децата от детската градина.

Госпожа Николинка Генова е любим учител на децата, към които се отнася с любов и внимание, а тя се ползва с уважение и висок авторитет.

През всичките тези години, тя неуморно работи за издигане авторитета и имиджа на ДГ №7 „Светулка“, мотивира и подпомага изявите и постиженията на децата и учителите.

Удостояването с наградата „Стара Загора“, ще бъде признание за успехите и цялостната отдаденост на г-жа Николинка Генова, за достойно извървения дълъг професионален път до днес, но и вдъхновение и стимул за бъдещето на всеки начинаещ учител.

Педагогическата колегия при ДГ №7 “Светулка“ – гр. Стара Загора сме убедени, че госпожа Николинка Генова заслужава да бъде удостоена с наградата „Стара Загора“ за изключително висок принос в развитието на предучилищното образование и възпитание.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“, Стара Загора