Направени са първите стъпки във ветеринарната диагностика

ВетАкадемия“, фирма за следдипломни курсове за ветеринарни лекари, заедно с фирма DRAMINSKI организира и проведе курс по ехография за студенти от Университета. Близо 50 бъдещи доктори бяха запознати с принципите на един от най-щадящите диагностични методи – ехографията. След теоретичната част, по време на практиката с дребни и едри животни, беше предоставена възможността на всеки един студент да намери поне един орган и да оцени неговото състояние. За младежите беше полезно и същевременно занимателно да се запознаят с възможностите на ехографите от ново поколение, защото към всеки един демонстрационен апарат, приложим и в практиката, могат да се включат едновременно 5 мобилни телефона и да се наблюдава от тях самия преглед, както е показано на някои от снимките.

Фирма DRAMINSKI е производител на специализирана ехографска техника за ветеринарната медицина, както и на портативни системи с висока резолюция.

След обучението всички участвали получиха сертификат от „ВетАкадемия“ – „First Steps in the Ultrasound Diagnostic“.

Стоянка Пастърмова