Как се постигат високи резултати в класните стаи обсъждат в V ОУ „Митьо Станев“

От 27 до 29 април 2022 г. Пето основно училище „Митьо Станев“ Стара Загора е домакин на обмен на опит с още три гостуващи училища – ОУ „Климент Охридски“ град Хасково, СУ „Васил Левски“ – село Маноле, община Марица, област Пловдив и ОУ „Христо Ботев“ село Равно поле , община Елин Пелин.

Вече втора година най-голямото старозагорско основно училище работи успешно по Националната програма „Иновации в действие“ и всеки, загрижен за просперитета на училището си иска да черпи с пълни шепи опитност от извора.

Гостоприемните домакини посрещнаха драгите си гости с хляб и сол. В актовата зала ги приветства мажоретният състав – първата такава формация в града на липите, създадена преди повече от четвърт век.

Думи за „Добре дошли“ и спорна творческа работа отправиха зам.кметът по образованието на Община Стара Загора Иванка Сотирова и директорът на Пето основно Димитринка Йовчева.

После започнаха опознавателните презентации на домакините и гостите. Във видеофилма на Пето основно училище се маркираха иновативните акценти, по които се работи с учениците и постигнатите много високи резултати. Всъщност през следващите два дни гостите ще посетят часове, ще присъстват на открити уроци, ще дискутират по конкретни теми. (По- долу ще се запознаете с конкретната програма).

Гостите от село Равно поле споделиха, че често организират открити уроци, участват активно в провеждането на националните и официалните празници, в изучаването и прилагането на местните традиции; ежегодно провеждат кулинарна изложба с благотворителна цел. Училището работи по национални програми и проекти , свързани преди всичко с подобряване на материалната база.

Гостите от село Маноле споделиха, че вероятно разполагат с най-новата и най-богата материална и спортна база. Училището е създадено през далечната 1885 г. В новата триетажна база, построена само за 10 месеца, са се настанили през 2015 г . Разполагат с 21 класни стаи и 6 кабинета, стол, физкултурен салон и спортна зала, пригодена в нея  да се играят 10 вида спорт и която разполага с 450 седящи места. Най-новата им придобивка е обособената Зелена класна стая, създадена с благотворителни дейности.

Училището е обявено за средно от 2017 г. Учениците им са 279 , от които 70% от уязвими групи. Тази година ще имат първите 8 абитуриенти. Усилията им са насочени за работа с местния бизнес.

Първата дискусия за деня беше на тема „За баланса в иновациите и баланса у учителя“.

На 28 април 2022 г. програмата предвижда темите: „ Работа с индивидуални комплекти „Геометрични фигури“ по метода Монтесори в подготвителна група“. Представя Янка Илийчева – старши учител в предучилищна степен. „ Интердисциплинарен урок CLIL– дигитална математика на английски език в 3 клас“. Представят Нина Димитрова- главен учител в начален етап и Росица Атанасова – Минева – старши учител по английски език в начален етап. „Посланици на природата“ – Мисии:“Аз рециклирам“, Зелена образователна градинка „Аз отглеждам живот“, Зеленият свят на моите мечти – „Зелен град“. Представя Дора Павлова – старши учител в начален етап; „ CLIL урок по йога на английски език“ – (английски език и физическо възпитание и спорт, 5 клас). Представя Стела Димитрова – старши учител по английски език в прогимназиален етап; „ Психо-педагогическо ателие за ученици със СОП“. Представят Гергана Филипова и Ивелина Кьосева – педагогически съветници.

На 29 април 2022 г. дискусиите продължават с първата тема „Посещение на CLIL урок по математика“. Представя Нина Димитрова – главен учител в начален етап; „ Посещение на CILI урок „Easy Math” . Представя Росица Атанасова – Минева – старши учител по английски език в начален етап; Обучение : Смесено обучение – прилагане на електронно ученическо портфолио – дигитални решения в класната стая за активно учене“. Представят Росица Атанасова – Минева и Стела Димитрова.

Домакините са осигурили време, за да покажат забележителностите на Стара Загора.

Росица Ранчева