Молитва за Велики Четвъртък

Много хора, без значение колко са религиозни, имат вътрешна потребност да се обърнат към небесата и да отправят молитва. Импулсът често идва спонтанно, неговият източник е вътре в нас или „горе“, което е едно и също. Това, което в болшинството случаи се явява като пречка, е дълбоко вкорененото ни убеждение, че ни трябва определен текст, който да се чете или наизусти.

Всъщност всяко искрено послание, което идва от сърцето, е молитва. Утринта на Велики четвъртък е прекрасно време да се обърнем към Христос и да му споделим всичките си съкровени мисли и желания. Ако все пак ви е нужен текст, ето някои прекрасни мисли, които можем да отправим към Бог.

Ела в сърцето ми, Господи, и ме освети с твоята светлина и любов!
Изпълни душата ми, Господи, и ме осени с твоята мъдрост!
Изпълни ме с твоето спокойствие, Господи, и подкрепи вярата ми!
Аз съм твое дете, Господи, позволи ми да го чувствам във всеки мой миг!
Подкрепи ръката ми, изчисти ума ми и ме изпълни с чисти помисли!
Аз те следвам! Върви пред мен и ми показвай верния път!
Отваряй вратите пред мен!
Господи, отвори сърцето ми за твоята светлина!
Отвори сърцата на всичките ми близки, за да усетят твоята любов!
Закриляй ни, бъди винаги до нас!

Да се свети името ти! Нека да бъде волята ти! Амин!

В друга молитва може да споделим с Бог своите желания. Това е своеобразно фиксиране на нашите намерения за бъдещето. Подобна молитва има огромна сила, тъй като и подсъзнателният ум приема намеренията ни като команди, като заповеди, които следва да бъдат реализирани в материалния свят. Затова е добре предварително да помислим над стремежите си.

Задължителното условие е всичко, което желаем, да бъде за доброто и благото на абсолютно всички. Не е възможно да бъдем щастливи, отнемайки щастието на други. Молитвата е мощно средство и към нея би следвало да се обръщаме разумно и осъзнато.

Господи, бъди източник на моите блага! Моля те, дай ми силата да изградя живота, който желая. Нека даровете ти донесат изобилие в моите дни. Дай ми любов и прекрасни взаимоотношения с всички хора. Помогни ми да виждам лицето ти във всеки човек.

Нека любовта влезе в живота ми и да чувствам радост във всеки свой ден. Дай ми светлина, дай ми вяра, дай ми мир и спокойствие! Нека бъде волята ти, Господи! Амин!