Да пазим нашата планета означава да действаме!

За поредна година учениците на Средно училище „Иван Вазов“ Стара Загора  участват в STEM Discovery Campaign 2022 организирано от Европейската училищна мрежа.

Нашите събития са посветени на Деня на Земята. Те са свързани с нейното опазване, рециклиране на материалите и опазване на биологичното разнообразие.

Дейностите през седмицата посветена на Земята са част от нашия проект „Save the planet на програма Еразъм+. Наши ученици осиновиха птици в Спасителен център за диви животни на Зелени балкани, защото вярваме, че заедно можем да съхраним и опазим  живота на планетата. 

Нашето Верую е, че: „Малките стъпки са тези, които правят нещо голямо!“. Нашето послание към всички приятели и съграждани е: „Да пазим нашата планета, означава да действаме! Рециклирайте, залесявайте и ресурсите земни не разхищавайте“.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“