Над 50 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на априлското си заседание

С 40 гласа „За“ и 11 „Против“ общинските съветници одобриха Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет. Близо час продължиха дебатите преди приемането на най-важния финансов документ на Общината за годината. Макрорамката му е над 205 млн. лева. По време на заседанието председателят на ПК по финанси и бюджет Николай Николов заяви, че „това е възможен, реален бюджет. Бюджет, който ще даде възможност общината да може да развива своята дейност във всяка една сфера- както социално, така и в инфраструктурно  направление. Бюджет, който ще запази това, което община Стара Загора следва като политика. Той отговаря на всички условия и има достатъчно резерви и буфери, с които да може да поеме рязка промяна“, уточни Николов. Дебати предизвика и приемането на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора. На първо четене беше приет и Правилник за организиране на дейността на общинското дружество „Гробищни паркове- Стара Загора“.

Старейшините подкрепиха бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 – 2025 година, както и годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година.  По време на априлско заседание на Общински съвет беше одобрено възлагане на обществен превоз на пътници по нова автобусна линия от областната транспортна схема, която ще обслужва пътуващите от Стара Загора до Сърневец. Взето беше решение за освобождаване на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД  назначаването на инж. Деньо Денев за временно изпълняващ длъжността до избиране на нов управител.

Дадено беше съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) – Чирпан. В него ще бъдат включени селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец.

Общо над 50 предложения бяха гласувани на априлската сесия на Общинския съвет в Стара Загора.