70 години документалната памет на нацията ни се пази грижливо

На 10 октомври 1951 година е издаден Указ на Президиума на Народното събрание, с който се създава Държавният архивен фонд в България. През следващите години, след редица трансформации, започват да функционират и Централен държавен исторически архив, Централен държавен архив на Народна република България и териториалните държавни архиви. Сред тях е и Държавен архив – Стара Загора, който на 18 април 2022 г. чества тържествено своята 70-годишнина. Той е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Стара Загора на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г., уточни директорът Галентин Караславов, който 17 години успешно ръководи институцията.

По отколешна традиция и тази година той отчете пред общността извършеното през 2021 г. Макар и трудна и тежка, поради пандемичните условия на работа, всички планувани дейности са изпълнение при отлично качество. Голяма част от потребителите са прибегнали към онлайн услугите .Любопитно е, че някои от тях са извършени на английски, френски, немски, руски, италиански, гръцки и турски език. Над 300 са посещенията. Извършени са проверки във всички фондове. Продължава дигитализацията на документите. Проведени са 6 методически обучения. Има нови 11 постъпления с 357 архивни документи, направени са 756 копия на документи за собственост и пр.

Във връзка с честването на 70-годишнината на институцията са направени 7 дигитални изложби за всяко от десетилетието, плюс още други две изложби. Работниците на архива участват редовно в различни медии и конференции, организират срещи с ученици и пр. Галентин Караславов обяви носителите на наградите за 2021 г. Дарител на годината е Христина Станева – дъщеря на един от знаковите кметове на Стара Загора – Йордан Капсамунов. Тя е направила второ голямо дарение на вещи и документи на баща си – информация за създаване на герба на Стара Загора, посещения на чуждестранни делегации, подробности за изграждане на редица обекти в града, както и неговото огърлие за Почетен гражданин на Стара Загора. Призът „Приятел на Държавен архив- Стара Загора“ е за радиожурналистката Кристина Русева. „Читател на Държавен архив -Стара Загора“ е доц. д-р Мариана Пискова от Югозападен университет.

Кулминация в честванията е откриването на голяма документална изложба „Съкровищата на държавните архиви“. На първия етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ са подредени 30 табла с уникалните документи на всичките 28 областни държавни архиви.

Целта на експозицията е да представи най-емблематичната част от уникалните и ценни документи, които се съхраняват в системата на държавните архиви. Става дума за свидетелства, които най-категорично разкриват духа на времето, в което са създадени, представят същността на историческите процеси на всички нива- както държавни документи, изиграли главна роля на политическата и духовна сцена и пряко свързани с историята на България, така и такива, които отразяват живота и съдбите на обикновените хора: регистри, лични дневници, снимки и др.

Таблата в експозицията отразяват едни от най-впечатляващите архивни материали, съхранявани в системата на Държавна агенция „Архиви“. Сред най-открояващите се са Попгладичевият препис на История славянобългарска“ от 1809 г., снимки и писма на Васил Левски и Стефан Стамболов, Дневникът на Ботевата чета, воден от Йордан Кършовски, Решението на първото Велико народно събрание за избиране на Александър Батемберг за княз на България, Търновската Конституция на Княжество България, приета на 16 април 1879 г., Сребърната Конституция, както и тази от 1991 г., Държавният печат от 1879 г., Манифестът за провъзгласяване на Независимостта на България, писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров и пр.; фермани за строежа на храмове, семейни книги , множество уникални и интересни фотографии, стари богословски текстове.

Откриването на изложбата се превърна в общоградско събитие,което говори за ролята и мястото на Държавен архив- Стара Загора в обществения и културен живот на града и региона. Сред гостите бяха Диана Атанасова – началник на отдел „Култура“ при Община Стара Загора и доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

„Всички ние сме хора, които се впечатляват от аромата на хартията, носеща посланията на времето. Няма човек, който да не е посетил Държавен архив Стара Загора и да не е бил посрещнат радушно и с внимание. Високият професионализъм, с които бележат своята работа е мерило за смисъла на професията, която изповядват като кауза“, каза в приветствието си Диана Атанасова. Тя благодари за добрата съвместна работа през годините и пожела много нови издания да бъдат реализирани.

Благодаря на г-н Караславов и на целия екип на Държавен архив- Стара Загора за всеотдайната служба на архивите и на обществото през всичките тези години, за възприемането на архивната професия не като работа, а като призвание, каза в изказването си доц. д-р Михаил Груев.- Благодаря за възприемане на мисията за запазване на документалната памет на региона и на нацията за следващите поколения. Това е преди всичко високо благородна мисия, на която моите колеги от Държавен архив-Стара Загора през всичките тези 70 години са посветени.

Присъствието на толкова много личности и институции тук, както и изпратените поздравителни адреси, само по себе си е висока оценка за тяхната работа, за тяхното място в обществения и културен живот на град като Стара Загора и за мястото на архивната институция във всички институции на паметта, много от които присъстват и тук – музеите, галериите, библиотеките…Всички ние сме сродни институции и сме се посветили да служим на културата на нашето общество и на запазването на документалната памет на нацията ни.

Както и досега и в бъдеще ще правим всичко възможно за запазване на документалната памет на българите, такава, каквато сме получили от предходните поколения, да я завещаем на следващите. Това е мисията на архивите.

Надявам се, както и досега, моите колеги от Старозагорския архив, така и от цялата архивна система , да продължим да служим на това верую.

Честит празник!- каза доц. д-р Груев.

С песни и стихотворения талантливи деца от ОУ „Св. Никола“ и Вокално студио „Розов свят“ при НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ поздравиха празнуващите.

Дейността на архивните учреждения би могла да се оприличи със съграждането на мост между минало, настояще и бъдеще, който е необходим за приобщаване на общностите към непреходните ценности и идеали.

Честит и благословен празник!

Росица Ранчева