Бюджет на възможностите на Община Стара Загора ще гласува Общинският съвет

На 20 април 2022 г. ще се проведе редовното априлско заседание на Общински съвет Стара Загора. 53 предложения и две питания съдържа Дневният ред.

Основната тема е обсъждане и гласуване на Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора.

Това е Бюджет на възможностите на община Стара Загора, защото в днешните времена, когато инфлацията е двуцифрена, разходите за ток и газ, както и за хранителни продукти, се отразяват върху стойността му. С Бюджет 2022 Община Стара Загора ще запази темповете си на развитие. Стойността му е 205 761 000 лева, Имаме увеличение с около14 на сто. Има увеличение в сферата на образованието с 15 на сто. Предвидени са разходите за увеличението на минималната работна заплата , също на учителите. Предвидени са буфери във всички дейности. Бюджетът е съобразен с всички евентуални проблеми на динамичното време, в което живеем. “ Това каза Николай Николов, председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Общинския съвет. Той прогнозира, че вероятно още след два месеца ще се наложи актуализация на Бюджета, както това е заявил от трибуната на Народното събрание финансовият министър, относно държавния бюджет.

Според Николов предвидени са средства за реновиране на дворовете на всички детски ясли и на Детската кухня в града. Богата е инвестиционната програма. Има достатъчно заделени средства за довършване на започнатите проекти и даване на начало на нови. Никои структури не са ощетени . Бюджетът продължава да бъде, както и предишните години, консервативен, т.е. да се простираме според реалните възможности.

По време на тридесет и седмото заседание ще бъде обсъдена  бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 – 2025 година. На първо четене ще бъде гласуван Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Председателят на Общинския съвет Мария Динева съобщи, че на предстоящата сесия ще бъде приет Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година, както и възлагането на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора. Съветниците ще гласуват освобождаването на управителя на общинското дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране временно изпълняващ длъжността управител за срок от три месеца.

Едно от обсъжданите предложения е даване на съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование Местна инициативна група – Чирпан. В него ще бъдат включени селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец. „По този начин тези населени места ще имат възможността да кандидатстват за финансиране на проекти“, обясни Динева.

Старейшините ще разискват и възможността за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Стара Загора на СНЦ „Сдружение за подкрепа на футбола-Берое“; предоставяне на стадионите „Берое“ и „Локомотив“ за ползване на ПФК „Берое“; удължаване на срока за безвъзмездно ползване на общински бази на клуб „Спорден бридж“ за 3 години, на Лека атлетика „Берое“ за 10 години и на „Художествена гимнастика“- 5 години.

Росица Ранчева