Приключиха предварителните кандидатстудентски изпити на Тракийски университет

На 17. 04. 2022 година се проведоха последните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет. Кандидат-студентите показаха своите знания на тестове по „Биология“, „Общотехническа подготовка“, „Математика“, „География“ и на изпит по „Обща езикова култура“.

Общият брой на явилите се кандидати е 232-ма. Като най-голям бе интересът към изпита по „Обща езикова култура“ и теста по „Биология“.

Темата на изпита по „Обща езикова култура“ бе „Моят роден край“, изтеглена сред шест възможни варианта от кандидат-студент от Казанлък. Изпитния вариант за явилите се на теста по „Билогия“ бе Вариант № 3, изтеглен от кандидат-студент от Стара Загора, за теста по „Общотехническа подготовка“ изтеглен бе Вариант № 4 от кандидат-студент от Бургас, а явилите се на тестове по „Математика“ и „География“ писаха съответно по Варианти № 3 и № 4, изтеглени от кандидат-студенти от Ямбол и Стара Загора.

Съдействие на кандидат-студентите оказваха квесторите – преподаватели и служители в Тракийски университет. За организацията и безпроблемното протичане на изпитните сесии се грижеха експертите от учебния и информационния отдел на университета.

Ръководството на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги очаква като студенти в своите редици през учебната 2022-2023 учебна година.

Очакваме кандидат-студентите в Тракийски университет и на редовната кандидатстудентска изпитна сесия, която ще се проведе от 28.06 до 04.07. 2022 година.

Доц. д-р Нели Грозева

зам.ректор по учебна дейност