Фестивал на знанието организира Тракийски университет

На 15.04.2022 г. бул. “Цар Симеон Велики” и пространството пред сградата на Община Стара Загора ще се превърнат в своеобразна сцена на “Фестивала на знанието” на Тракийския университет.

От 11:00 ч. всички посетители на “Фестивала на знанието” ще имат възможност да се запознаят с дейността на 9-те структурни звена на Тракийски университет: Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Медицински факултет, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии – Ямбол, Медицински колеж – Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. Всички те  ще представят по атрактивен начин предлаганите от тях специалности.

От 17:00 ч. посетителите ще се забавляват с изпълненията на академичния музикален състав “Макрофагос” и “Новата гръцка музика” на студентките по ветеринарна медицина Екатерини Тартани и Хриса Факу, както и на танцов състав от гр. Благоевград.

Надя Лилова