40 години висше медицинско образование чества Стара Загора

На 8 април 2022 г. Медицинският факултет при Тракийски университет Стара Загора навършва 40 години от основаването си. По този повод разговаряме с декана на факултета доц. д-р Юлиан Ананиев.

Доцент Ананиев, кога е началото на Медицинския факултет, който Вие ръководите?

С Решение на Министерски съвет No 44, на 8 април 1982 г. в Стара Загора е разкрит Медицинският факултет, тогава Висш медицински институт . По това време той е бил част от тогавашната Медицинска академия. Идеята да се създаде такова висше медицинско училище е необходимостта от обезпечаване с медицински кадри и медицинска помощ на цялата Югоизточна България. Необходимата материална база се осигурява чрез реконструкция на тогавашния Полувисш медицински институт и на Гимназията за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“.

В началото на месец юни същата година е назначен първият ректор на Висшия медицински институт проф.д-р Господин Господинов. Ръководството и новоназначеният ректор поемат отговорността да осигурят преподавателските кадри за началото на образованието. Назначени са и първите професори и доценти – доц. д-р Христо Чучков, по-късно декан на института, доц. д-р Тодор Еврев и доц. д-р Боян Чимишев. Те са и основатели на първите катедри- анатомия, биология и химия. Малко по-късно се появяват катедрите по физика и биофизика. Имало е и така наречената катедра по идеологични дисциплини и катедра по физкултура. Малко по-късно се доокомплектоват и останалите (1983-1985г) като са разкрити и клиничните катедри във факултета.

Решаващо значение за развитие на висшето медицинско образование в Стара Загора имат всички ръководства , които са предавали щафетата, но всеки един е оставял голяма следа след себе си, разгръщайки както сградния фонд,така инадграждането на научни лаборатории, научна работа, разширяване на капацитета на обучаваните студенти в тогавашния медицински институт.

Много важен момент в историята на висшето медицинско образование в града на липите е годината 1995. На 17 юли се създава Тракийският университет, в който влизат Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина и Висшият медицински институт , вече като факултети. Тогава е проведен и нов избор за ръководни органи. Първият декан на новия Медицински факултет е проф. д-р Христо Чучков.

От 1999 г. декан е доц. д-р Живко Караколев. След него постът за 12 години се поема от проф.д-р Мая Гълъбова.

Вие от кога сте в Медицински факултет?

От 2001 г. като студент до 2007 г., когато се дипломирах като възпитаник на Медицински факултет при Тракийски университет. След това останах като дипломант и асистент. Избран съм за декан от месец декември 2019 г.

Как порасна за 40 години Медицинският факултет?

Към настоящия момент, освен медицина, която е основоположник на висшето медицинско образование в Стара Загора имаме образователна квалификационна степен „магистър“, „бакълавър“ и „доктор“ на различни специалности : медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, медицинска рехаблитация и ерготерапия, управление на здравните грижи, социални дейности, социална работа и медиация.

В Медицински факултет в момента се обучават над 1200 студенти. Преподавателският ни състав е от 83 хабилитирани лица, от които 32 професори, 51 доценти и 127 главни асистенти, асистенти, преподаватели и старши преподаватели.

Предходните двама декани са направили изключително много за разширяване на базата на факултета, както и доокомплектовайки на голяма част от лабораториите и аудиториите. Имаме изградени доста зали. В момента се реализират проекти за още три аудитории. През 2020 г. за първи път беше създаден първият симулационен център. По време на пандемията това беше изключително важно постижение, защото в него може да се извършва част от практическата подготовка на студентите, макар че сме едва на прага. Има още много да се работи и обогатява в този център.

През 2019 г., в края на мандата на проф. Мая Гълъбова , започна ремонта и пълното обновяване на библиотеката на Медицински факултет. Фондът е значително обогатен. Има закупена много специализирана литература, нови електронни учебници. Това е в отговор на по-големия брой студенти .

За нас е радост и гордост, че през 2020 г. беше проведена акредитация на специалност медицина. За пръв път имаме най-високата си оценка – 9.02. Това доведе до увеличаване на капацитета , т.е. броя на приеманите студенти, които от 720 нараснаха на 840. Сред тях имаме и чуждестранни студенти от над 30 държави от Европа, Африка, Азия и Америка.

Как ще отбележите събитието, което е важно не само за Вашия факултет, за Тракийски университет, но и за Стара Загора?

На 11 и 12 април 2022 г. във фоайето на деканата организираме благотворителен базар на картини и кулинарни изкушения, изработени от студенти и служители на факултета. Идеята се роди, за съжаление, от контекста на конфликта в Украйна. Събраните средства ще бъдат дарени на нашите 10 украински студенти. На 13 април от 10:30 ч. в парк „Артилерийски“ ще засадим 40 дръвчета. От 17:00 ч. в аулата на деканата ще се състои тържеството „40 години висше медицинско образование в Стара Загора“. Ще направим две много кратки презентации. Едната е свързана с историята на факултета. Втората е презентация „От Медицински факултет до Антарктида“ на доц. д-р Развигор Дърленски, който беше тази година на белия континент.

Доцент Ананиев, как виждате Медицински факултет след 10 години, когато ще чествате неговия 50-годишен юбилей?

Според мене, най-важното е не да бъдем най-големият и най-силният медицински факултет, а да бъдем все така обърнати с лице към всеки наш студент, преподавател и служител. Надявам се след 10 години да сме затвърдили тази позиция, да имаме все такъв спокоен и сигурен дух на работа, а кадрите ни да бъдат все така търсени. Факт е, че имаме почти 100% реализация на всички наши възпитаници. Сигурен съм, че ще бъде малко по-разширен, обогатен и с още по-голям интерес към него.

Какви са Вашите празнични пожелания ?

Преди всичко, най-важното е да бъдем живи и здрави. Всички да бъдат сигурни във всеки следващ ден и да дават кураж на всички, които имат нужда от това, защото това е призванието ни. Честит и благословен празник!

Въпросите постави Росица Ранчева