Oбщина Стара Загора работи по проект за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи

Община Стара Загора представи проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“. Събитието беше открито с водосвет за здраве, отслужен от отец Йордан Карагеоргиев.

„Нашето мото днес е да бъдем  заедно. След толкова преживени дни на изолация, на разделение, днес трябва да бъдем всички отворени да си помагаме, да си взаимодействаме“, каза в приветствието си зам.-кметът Иванка Сотирова. Тя призова всички трябва да бъдем обединени към доброто. „Проектът е адресиран към всички които имат нужда, към всички, които трябва да бъдат приобщени, към всички на които трябва да се даде шанс да намерят своя шанс в обществото и да се реализират“, каза още Сотирова.

Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Стара Загора, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Децата от Детска градина 24 „Радост“ и Детска градина 16 „Горски кът“, които са част от образователните институции партньори по проекта, поздравиха присъстващите с песни и народни танци по случаи 8 април- Международен ден на ромите.

Популяризиране на културната идентичност на ромите и запознаване с ромския бит и култура представи председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев.

Присъстващите взеха участие в „трудова борса“ с представители на “АзУкЕн” ООД и Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора.