Нов интересен проект спечели СНЦ“Бага-Тур“

От април до края на юли тази година Сдружение с нестопанска цел „Бага-Тур” ще реализира проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение”. Подробности за проекта бяха огласени днес на пресконференция в Аула на „Бага-Тур”. Общата стойност е 10 900 лв, финансирането е от Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на културната среда“. Краен продукт ще бъде презентационен филм, разпространяван по интернет, училища и използван в други обучителни събития, за да се получи възможно най-широко разпространение и популярност на проекта. Предвидени са и два обучителни еко-семинара, едно обучение, практически изследователски дейности на терен, където младежите ще проверят и приложат на практика своите знания и опит за запазване на нашето природно богатство. Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години – от Стара Загора, София, Велико Търново и от цялата страна – членове и доброволци на школа „Бага-Тур”.  Практическите изследователски дейности ще се провеждат в района на Мъглиж, в Средна Стара планина, Национален парк „Централен Балкан”, парка за мечки в Белица и на др.места.

„Моите търсения и проучвания по темата са от над 30 години. Изключително са ми интересни нашите предци и връзката им с природата. Как са живели в близост с нея и са превръщали нейните закони в свой мироглед. Дори държавната структура се базира на древна матрица. Законите на вълчата глутница са закони на воините, кошутата е символ на майчинството…До 1900 година в България  е запазена живата връзка на хората с природата и нейните закони” – разказва Райчо Гънчев, основател на „Бага-Тур”.

Проектът ще се реализира и със съдействието на „Зелени Балкани”, които днес присъстваха на пресконференцията заедно – хора и природа в лицето на 27-годишния сокол Ромео.

„Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” е проект, който цели съхранявайки и издирвайки традициите, отношението и опита на нашите предци в преклонение към природата и нейните компоненти, да възпита в подрастващите стремеж към национална отговорност и възраждане на изконнни добродетели в нейното опазване. Проектът ще интегрира утвърдени вековни практики със съвременни екологични методики, мобилизирайки потенциала на младите хора за опазнаве на околната среда-биоценози, флора и фауна. Очакваните резултати са – съхраняване и предаване на българските традиции като залог за информиране на широката общественост за опазване на дивите животни и птици. „Ефектът, който очакваме да постигнем е все повече хора да се замислят за своето отношение към природата и по какъв начин ще допринесат за нейното опазване” – казват от „Бага-Тур”.

Долап.бг