7 април е Световен ден на здравето и здравния работник

На 7 април се отбелязва Световният ден на здравето и здравния работник. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация (СЗО) през 1948 г. Всяка година този ден, отбелязващ годишнината от създаването на организацията, е с различно мото, акцентиращо върху приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.

Световният ден на здравето се чества у нас от 6 февруари 1964 година и като Ден на здравния работник. Това е професионалният празник на всички лекари, зъболекари, сестри, акушерки, фармацевти и всички здравни работници, посветили живота си на каузата да опазват здравето на хората.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората от всички страни да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Мотото тази година е „Остаряване и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините“.

180 са страните членки на Световната здравна организация, които работят по програми, насочени към решаване на здравните проблеми съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации. България също е член на Световната здравна организация от нейното основаване и участва активно в програмите за подобряване на здравните услуги у нас, за премахване на острите заразни заболявания, за опазване на околната среда, в борбата със СПИН и раковите заболявания и превенцията на смъртността поради тютюнопушене.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С голямо уважение отправям най-искрените си поздравления по случай 7-ми април – Световния ден на здравето и професионален празник на всички заети в сектора!

Дълбок поклон пред Вашата човешка и професионална всеотдайност!

Във времена на изпитания и трудности за пореден път доказахме с непоколебима решителност, че сме упование не само за нашите пациенти, но и за цялото общество. С неуморен и високоспециализиран труд, с компетентност и всеотдайни грижи, доказахме, че сме стожери на най-ценното благо – човешкия живот.

Благодаря Ви, колеги, че с всекидневните си усилия и работа затвърждавате доверието към медицинската професия и повишавате авторитета на цялото съсловие!

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Пожелавам Ви здраве и сили, за да продължаваме да следваме своето призвавание – благородната професия, която сме избрали! Не спирайте да дарявате надежда на онези, които имат нужда от нея. И нека търпението и грижата към хората никога да не ни напускат!

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ,

Ще си позволя и тази година да споделя с Вас думите на един голям български актьор и режисьор – Мариус Куркински. Думи, които днес носят още по-дълбок смисъл: „Сега е времето да прибавим към човешкото – още човешко, към добротата – още доброта, към смелостта- още смелост, към обичта – още обич!“

Пожелавам Ви здраве, сили и кураж!

С уважение,

Д-р Иван Маджаров

/Председател на БЛС/