Регионална работна среща за библиотекари от Област Стара Загора

На 7 април в Регионална библиотека „Захарий Княжески” се проведе регионална работна среща за библиотекари от област Стара Загора. В нея участваха 84 библиотекари и представители на партньорски организации от област Стара Загора. Обект на анализ бе дейността на 177 библиотеки от региона (1 регионална; 2 общински; 1 градска; 173 читалищни).

На срещата бяха отчетени постигнати забележителни успехи през 2020/2021 година:

Общо регистрирани потребители ( + 862 нови потребители; 8% ръст);

Потребители до 14 години ( + 415 нови потребители);

Обхватност сред населението (+ в  5 от 11 общини (45,5 %) в региона);

Посещения ( + 27 219; 11% ръст);

Заети библиотечни документи ( + 195 057 б.д.);

По-висока читаемост  в 6 от 11 общини (в 55% от региона);

По-висока обръщаемост в 4 от 11 общини и запазване на показателя в 2 общини;

Справочна и информационна дейност ( + 23 203 справки);

193 нови компютри (177 от тях с достъп до интернет);

Маркетинг и връзки с обществеността ( + 170 прессъобщения; + 81 библиотеки с издателска и изложбена дейност; + 135 авторски статии);

Извършени ремонтни дейности в библиотеките ( + 21);

Осигуряване на свободен достъп за лица в неравностойно положение ( +19);

63 библиотеки от региона осигуряват не по-малко от 40 часа седмично библиотечно обслужване в населени места до 1000 жители при Стандарт до 1 000 жители е не по-малко от 20 часа седмично

Собствени приходи ( + 278 524,42 лв.).

Регионална експертна и консултантска дейност: Обходени населени места – 65, консултирани – 214 обществени библиотеки, 255 човека.

  • 294 са консултациите през отчетния период към 3186 участници, направени в Регионалната библиотека по телефон, имейл и група в социалните мрежи (111 активни членове (63%) от 175); 214 са писмените справки (46 на място и 168 в дистанционна форма); устните справки по телефон и на място не се отчитат.
  • Общински работни срещи – 5 бр.
  • Теренни проучвания и анализи в 4 общини (Мъглиж, Опан, Павел баня и Чирпан).
  • Практикум за библиотекари без опит (Ягода; Осетеново; Рупките; Целина) – 4 бр.
  • Шестдневни IT обучения
  • Национална работна среща на методистите от рег. библиотеки в Ямбол – 1 бр.

Емил Гиргинов, методист в РБ“Захарий Княжески“