Община Стара Загора започва работа по проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“

 

На 8 април – Международен ден на ромите, Община Стара Загора ви кани на поредица от събития, част от проекта „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“.

Събитието ще се проведе в залата на Културен център „Стара Загора“. Програмата ще започне в 10:00 часа с водосвет и приветствие от заместник-кмета Иванка Сотирова. Ще бъде направено кратко представяне на дейностите по проекта от началника на отдел „Образование“ Станимира Димитрова. Популяризиране на културната идентичност на ромите и запознаване с ромския бит и култура  ще представи председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев. По време на събитието ще бъде проведена „трудова борса“ с представители на “АзУкЕн” ООД и Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Стара Загора, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Ето и пълната програма на събитията:

8 април, Културен център „Стара Загора“ 

10:00 – 10:30 часа

Водосвет

Обръщение и отправяне на поздрав за празника от г-жа Иванка Сотирова – заместник-кмет на Община Стара Загора

10:30 – 11:00 часа

Изяви на образователни институции – партньори по проекта:

–             ДГ № 24 „Радост“;

–             ДГ № 16 „Горски кът“;

Кратко представяне на дейностите по проекта (Станимира Димитрова – началник-отдел „Образование“, Община Стара Загора)

11:00 – 11:30 часа

Популяризиране на културната идентичност на ромите – запознаване с ромския бит и култура – Ганчо Илиев, председател на УС на Сдружение „Свят без граници“

11:30 – 12:00 часа

Кафе пауза

12:00 – 14:00 часа

„Трудова борса“ – “АзУкЕн” ООД, Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора