2 АПРИЛ – Световен ден за информираност за аутизма

Подкрепи дете с аутизъм и близките му !

Център „Алтернатива“ Стара Загора е един от първите в страната, който работи с деца с аутизъм. За повече от 15 годишната си дейност мултидисциплинарният му екип е подкрепил стотици деца. Работим и за утвърждаване на подкрепяща ги среда. Благодарим на всички, които са наши приятели и ни подкрепяха през годините!

През изминалата година екипът на Центъра продължи и в трудните условия на пандемия работата с над 40 деца. Екипът реализира и 2 проекта на сдружението, финансирани с подкрепата на ТЕЦ-КонтурГлобал – Марица Изток 3 :

Проект 1: „Ранна интервенция на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР”. По проекта бяха изготвени комплексни оценки на 10 деца с ГРР от регистъра на чакащи, които предстои да бъдат приети за ползване на услугата ЦСРИ. Отпечатан и популяризиран бе изготвения през 2020 наръчник „Успешен изпреварващ модел за социална работа в общността”. Той представя добрите ни практики и партньорство в социалната сфера за период от 20 години и е добър атестат за качеството на предоставяните от сдружението социални услуги в общността.

Проект 2: „Родителите на децата с генерализирани разстройства в развитието – важен фактор за развитие и интегрирането на децата”. Беше изготвена и реализирана обучителна програма и програма за работа на група за самопомощ. Под ръководството на специалисти от Центъра, с родителите бяха обсъдени важни теми за развитието на децата, като «Адаптация на родителите и приемане на диагнозата за нарушение в развитието на детето”; „Домът като важен елемент от доброто развитие на детето с аутизъм”;„Дневен режим при деца с аутизъм”;„Особености при храненето на деца с ГРР”; „Избор на подходяща терапия при децата с аутизъм”;„Емоционална подкрепа и споделяне на добри практики между родителите”. Беше отпечатана и брошура с обучителни материали, включваща разработените теми.

Поради трудната обстановка тази година месецът, посветен на аутизма, бе с по- ограничен брой дейности. Благодарим на ТЕЦ-Контур Глобал – Марица Изток 3 , която ни подкрепя ежегодно чрез „Дарителство по ведомост“; на местния Омбудсман Надежда Чакърова; на студентите от Медицински факултет на Тракийски университет, децата от Младежки червен кръст-Стара Загора и Фондация Обществен дарителски фонд, които проведоха съвместни сесии с децата от Центъра; на писателката Мирослава Балдаранова , която подари на Центъра свои книги; на децата от ЦДГ №2, които зарадваха децата с мартенички; на екипа на „Долап.бг”, който системно популяризира пред общността дейността ни.

Какво е аутизъм?

Аутизмът нарушава умението на човек да общува и да се разбира с другите, а вследствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация. Това състояние се свързва с повтарящо се поведение като натрапчиво подреждане на предмети или следване на строга последователност. Симптомите може да варират от много леки до тежки и затова говорим за аутистичен спектър. Няма две деца с аутизъм, които да са напълно еднакви. Всяко момче и момиче се намира в различна част на спектъра. Разстройствата от аутистичния спектър обикновено могат да бъдат надеждно диагностицирани до 3-годишна възраст. Новите тестове показват, че когато родителите имат съмнения, че нещо не е наред, те обикновено са прави. Най-добри резултати се достигат, когато специалисти, терапевти, родители и учители обединят усилията си и следват единен терапевтичен план, съобразен с индивидуалните характеристики на малчугана. Около 70 млн. души по света са засегнати от аутизъм, което го прави най-бързо нарастващото сериозно нарушение в психическото развитие в международен мащаб. При момчетата вероятността да бъдат засегнати от това състояние е четири пъти по-голяма, отколкото при момичетата.

Инж Анастасия ВАСИЛЕВА