Проведоха се поредните предварителни кандидатстудентски изпити в Тракийски университет

На 02. 04. 2022 година се проведоха поредните онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет. Кандидат-студентите показаха своите знания на тестове по „Биология“, „Общотехническа подготовка“, „Математика“, „География“ и на изпит по „Обща езикова култура“.

Общият брой на явилите се кандидати на учат в Тракийски университет е 153. Като най-голям бе интересът към изпита по „Обща езикова култура“ и теста по „Биология“.

Темата на изпита по „Обща езикова култура“ бе „Богатството ми е …“, изтеглена сред седем възможни варианта от кандидат-студент от Хасково.

Изпитният варианти за явилите се на теста по „Биология“ бе Вариант № 3, изтеглен от кандидат-студент от Пловдив. За теста по „Общотехническа подготовка“ изтеглен бе Вариант № 2 от кандидат-студент от Казанлък. Явилите се на тестове по „Математика“ и „География“ писаха по Варианти № 2 и за двата теста, изтеглени, съответно от кандидат-студенти от Стара Загора и Кърджали.

Съдействие на кандидат-студентите оказваха квесторите – преподаватели и служители в Тракийски университет. За организацията и безпроблемното протичане на изпитните сесии се грижиха експертите от учебния и информационния отдел на университета.

Ръководството на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги очаква като студенти в своите редици през учебната 2022-2023 учебна година.

Доц.д-р Нели Грозева

зам.ректор по учебната дейност