Математическият елит се среща в Трявна

Ученическата секция отново е част от пролетната конференция на СМБ

Тенденциите в STEM образованието и развиването на STEM компетентности, ролята на учителя по математика и на учебните програми за формиране на математическа компетентност у обучаващите се. Това са част от темите, които ще се обсъждат по време на 51-вата пролетна конференция на Съюза на математиците в България от 5 до 9 април в Трявна. След двугодишно прекъсване заради пандемията част от международния форум ще е и Ученическата секция на конференцията. В нея ученици ще могат да представят собствени разработки по научни теми в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Конференцията ще бъде открита с церемонията по връчване на годишните награди на фондация „Кирил и Методий“ и СМБ за учители с най-голям принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на математиката и информатиката. В различни тематични панели на научната среща ще се обсъждат широк кръг от теми – от решаването на чисто математически проблеми до начините за повишаване квалификацията и мотивацията на учителите. Дали учениците знаят верния отговор по време на тест, или налучкват, след като „отсеят“ малко вероятните – темата е част от доклад, базиран на анализ на резултати от изпитване на ученици чрез тестове с избираем отговор. Ще се говори и как прилагането на STEM модела в училищната практика променя професионалния профил на съвременния учител – на база на изследване, провокирано от наблюдаваното през последните години изоставане на учениците по математика и природни науки.
Ще бъдат представени идеи за систематизиране на задачи за решаване на геометрични проблеми, както и начини за разширяване на кръгозора в час по математика.

Ще се проведе и дискусия за значимостта на професията „Учител по математика“, за качеството на учебните програми по математика и ролята им за формиране на математическа компетентност. Ще бъде организиран и квалификационен курс за учители. Специален панел ще припомни приноса на известни български учени, сред които акад. Благовест Сендов, Васил А. Попов, Дочо Дочев, Йохан Давидов.
Важна част от организираната от Съюза на математиците в България среща ще е подновената след двугодишно прекъсване заради ковид пандемията Ученическа секция. По време на заседанията ще се разглеждат разработки на ученици от горния курс по математика и информатика. Това ще даде възможност на младите ни таланти да дискутират своите разработки с представители на академичните и научните среди.

Вестник „Аз-буки“ е медиен партньор на научния форум.

Източник: в. „Аз-буки“