Стара Загора ще бъде домакин на национално роудшоу на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST)

На 31 март 2022 г. Стара Загора ще бъде домакин на национално роудшоу на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). “Стара Загора е сред избраните локации на роудшоуто, защото като представители на “Индустрията на знанието” виждаме голям потенциал за развитие на града. Програмата ни предвижда както дискусия с местните власти, фокусирана върху сътрудничеството с бизнеса, така и посещение в Тракийски университет, по времена което да се срещнем с талантите и да им разкажем повече за нашата сфера на дейност. Устойчивото развитие на икономиката на знанието е сред най-важните приоритети на Асоциацията, защото е път към дългосрочната ни визия за задържането и връщането у нас на българските таланти, а партньорствата ни с университетите, местните и държавни власти са ключови за постигането й”, разказа Илия Кръстев,председател на Управителния съвет на Асоциацията и изпълнителен директор на AData Pro.

AIBEST обединява едни от най-големите български и международни компании в сферата на изнесените бизнес услуги и технологии. Миналата година Стара Загора беше домакин на годишната конференция на Асоциацията, която събра лидерите от високотехнологичния сектор с представители на местните и държавни власти на България. Гостуването сега е продължение на започналия диалог между бизнеса и местните власти за създаването на подходящи икономически условия за развитието на сектора, регионалната експанзия и привличането на нови инвестиции в “Индустрията на знанието”.

Размерът на този сектор в България възлиза на 3.3 млрд.евро и формира 6.6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Прогнозата към 2024 година сочи, че той ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителния му дял в БВП на страната ще достигне 11.2%.


#