Красимир Къшев е новият директор на НУМСИ „Христина Морфова“

На 16 март 2022 г. в Министерство на културата се състоя последния етап от конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национално музикално училище за сценични изкуства (НУМСИ) “Христина Морфова – Стара Загора. След провеждане на събеседването с кандидатите, деветчленна комисия класира по точки на първо място Красимир Къшев, на второ – Стефка Минкова и на трето Владимир Бошнаков. Очаква се през следващите дни в Министерство на културата, което е принципал на НУМСИ, да се подпише заповедта за назначаване на Красимир Къшев за срок от четири години.

Красимир Къшев е роден през 1960 г. в Димитровград, въпреки че целият му живот преминава и е отдаден на Стара Загора. През 1979 г. завършва първия випуск на Музикалното училище в града на липите, след което – Българска държавна консерватория, специалност “оркестрово дирижиране“. От 1985 г. до 2017 г. е диригент в Държавна опера Стара Загора. През този период близо 4 години е и директор на операта. От 2017 г. е преподавател в НУМСИ по вокална подготовка, вокални ансамбли и оркестрово свирене. От м. август 2021 г. е вр. и. д. „директор“ на НУМСИ „Христина Морфова“.

Господин Къшев, коя беше причината да кандидатствате за длъжността „директор“ на НУМСИ „Христина Морфова“?

Причините са две: училището – какво се случва с него в момента и какво би могло да се случи, ако му се подобри мениджмънта. Имам опит в управлението като директор на операта. Освен това, аз към от първия випуск на това училище и то е моя кауза, то е голяма част от живота ми. Считам, че се завръщам при корена си. Завъртам кръга на по- високо ниво. Желанието ми е да направя нещо добро за училището си, преди да се оттегля на заслужен отдих.

Втората причина са децата, на които преподавам вече пет години. За това, че ме дариха с доверието си, със желанието си да ме следват в моите лудости като преподавател, затова че ме приеха безрезервно, те много силно наклониха везните да се реша на тази стъпка.

Кои са акцентите в концепцията Ви за развитие на училището за първата година и за целия Ви мандат?

През 2024 г. се навършват 50 години от създаването на НУМСИ „Христина Морфова“. Т.е. това е юбилеят на училището. Целият фокус на концепцията ми е подчинен и свързан с това събитие. Ще се опитам през юбилейната 2024 г. да има два пика: Единият е честването на рождения ден на училището и на Христина Морфова , който е през м. май. Реално започване на учебните занятия е 15 септември, т.е. тогава се навършват 50 години от началото на учебното заведение. Вероятно за Деня на музиката или за Деня на Стара Загора ще се опитаме на направим втори връх – концертни изяви, които да бележат тази годишнина. Имам доста идеи, част от които разкрих по време на събеседването, част от които предстои да обсъдим, други – ще бъдат изненада.

Ще се опитам следващите 2025-2026 г. да надградим постигнатото. Но засега се концентрирам в подготовката на годишнината. Разбира се това е съпроводено с адаптиране на управлението на училището с модела такъв, какъвто го виждам. Това ще стане плавно, без сътресения, но някаква промяна ще има. Най-малкото защото сме различни хора, различни характери с последния директор и е нормално нещата да се приспособят към вижданията на новия ръководител. Т.е. ще се опитам да си „подредя къщата“ поне до края на настоящата календарна година. Основният ми акцент ще бъде върху колективните органи на управление. Обичам да работя в екип и тази екипна работа ще се отрази благотворно върху колективните органи.

Специализирано и силно профилирано училище по изкуствата като нашето е с пълен цикъл – от нулеви групи до 12-ти клас. Смятам да насоча усилията на целия преподавателски екип, особено на специалистите, в работата от първи до седми клас.. Това ще стане като се опитаме да им осигурим сценични изяви. За тях училището да не бъде само ходене на уроци и учене вкъщи, а да опитаме да ги възпитаваме като артисти още от малки. Първите наченки започнахме с Коледния онлайн концерт, където имаше участие и на най-малките.

Мога да съобщя, че през м. април т.г. ще излезе от печат първият самостоятелен афиш на НУМСИ послучай годишнината на Христина Морфова. В него на 29 април, 3 и 4 май в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ще се състоят три концерта на всички наши възрастови групи инструменталисти. Първият концерт ще бъде за възрастта от първи до четвърти клас, вторият концерт – пети-седми клас и третият – осми- дванадесети клас. Концертите ще бъдат със съпровод на пиано. Ще дадем широка сцена на повече деца, които градът да ги види, да ги чуе и да започне да ги наблюдава във времето. Т.е. възстановяваме „Сцена на младия изпълнител“ такава каквато имаше преди много години. Мисля, че това ще е много полезно. Правя го и в памет на Петър Петров, който беше основния идеолог и двигател на тези изяви. В афиша ще се види и реализацията на неговия мюзикъл „Лунна светлина“ – на 13 май на сцената на Кукления театър. Т.е. ще имаме серия от прояви, а не само едно мероприятие – концерт в операта, което публиката знае.

В тази посока работя откакто се върнах в НУМСИ. Вече имаме четири постановки с операта. Имаме разговори с ръководството на театъра, за да се появят децата ни на сцената и на Драматичния театър „Гео Милев“ по същия начин, по който се появяват в операта. Много е важно предварителните договорености с директорите на другите институти за сценични изкуства. С директора на операта имаме разговори за нови две заглавия. Това са съвместни продукции, нещо което ми е мечта. Такъв подход искам да имаме и с театъра и училището ни да се появи трайно в Стара Загора по начин по който всички да знаят какво се случва при нас.

Имате ли проблеми с приема на нови ученици?

В момента се притеснявам, че ще върнем първолаци. Без никаква реклама имаме такъв огромен наплив. Всеки ден пристигат родители с децата си и с желание да ги запишат. Ако дойдат кандидати за два първи класа, ще „удрям коляно“ в Министерство на културата. Приятно съм изненадан от интереса.

Господин Къшев, какви са намеренията Ви да създадете представителен хор и оркестър, които да имат запазено място в културния календар на града и на страната?

Да, такива формации имаше през годините на „славните времена“ на училището ни. Заявявам, че са сериозни намеренията ми, това време да се върне. В момента не можем да сглобим оркестър от големите ученици. Тъй като основните ми усилия ще бъдат насочени към малките ученици, в скоро време ще имаме първата детска оркестрова формация. Основата на оркестъра ще бъде щрайха. Искам достатъчно щрайх да имаме, който да ми осигури базата първо за голям струнен оркестър и след това и за симфоничен. Търсим подходящ репертоар, има международен опит – следим го, учим се …

Ще направите ли промени в преподавателския състав?

В администрацията промени няма да правя. Единствено моята длъжност „главен художествен мениджър“ ще трябва да изпълнява друг. В педагогическия персонал промените ще бъдат по обективни причини, т.е. пенсиониране, напускане по лични причини и пр. Подмладяването е започнало и е осезателно сред колегите от сутрешния цикъл. В ковид-годините доста млади хора дойдоха на работа. Този процес ще продължава. Той се обуславя от естествени обстоятелства.

Росица Ранчева