Акад. Васил Герлимов е новият председател на настоятелството на НЧ „Св. Климент Охридски-1858“ Стара Загора

Със 119 гласа „за“ и един против на 29 март 2022 г. Общото събрание на Народно читалище „Свети Климент Охридски 1858“ Стара Загора избра за председател на настоятелството академик Васил Герлимов. Другите членове на ръководството са Антоанета Банова, Валентин Михов, Димитър Пеев, Жана Минчева, Стоянка Славилова и проф. Иван Танев. С пълно единодушие беше избрана и Проверовъчна комисия в състав Желка Благоева – председател, Детелина Димитрова и Дора Даскалова.

Провеждането на отчетно-изборното събрание беше належащо поради внезапната кончина на дългогодишния председател на най-старото старозагорско читалище д-р Иван Аяров. По този повод форумът започна с едноминутно мълчание в памет на човека, чиито кауза и отдаденост беше любимото читалище.

Секретарят Веселин Божков прочете отчетен доклад за периода 2019-2021 г. С безспорни факти отново се подчерта водещата роля на „Акарджанското читалище“ като храм на знанието, на изкуството и културата, на родолюбието, като стожер за опазване и популяризиране на народните традиции не само за квартала, а и за град Стара Загора. Беше дадена висока оценка на всички самодейни формации, в които участват над 400 самодейци от предучилищна възраст до дълбока старост. Все още първенството държи Представителният ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“ с главен художествен ръководител акад. Кирил Тодоров и неговите подразделения – женски народен хор, мъжки народен хор, смесен хор, инструментален състав. С над 72 участия в различни културни събития е Вокалната студия „Розов свят“, която за отчетния период има над 40 награди и Гран При в национални и международни фестивали и конкурси. На високо художествено ниво са Детската музикална формация „Звездопад“, Танцова формация „Димитров“, детски танцови школи „Зорница“ и „Зорничка“, школите по класическо пеене, пиано и изобразително изкуство „Зографче“, съставът за спортни танци, театралната студия „Движение“ и театралната школа „Самодейни таланти“. Своето запазено място в дейността на читалището имат Дамско дружество „Райна Княгиня“, Клубът на учителите ветерани „Св.Климент Охридски“, Литературният клуб „Димитър Подвързачов“, Историческото дружество „Одринска епопея“, Клубът на краеведите „Род и памет“, Пчеларското дружество „Липа“, ВИС „Пациентоза“.

Отчетена беше дейността на читалищната библиотека, проведените десетки инициативи, някои от които уникални по своя формат и въздействие, свързани с бележити дати и събития.

В доклада се подчерта, че е необходимо освен традиционните дейности, да се внасят и актуални тенденции и най-важното – да се привлекат млади хора, както в съставите, така и в ръководните органи.

Направиха се и две предложения, които бяха приети единодушно от присъстващите. Първото е залата на третия етаж на сградата да носи името на д-р Иван Аяров. Второто е – да се организира ежегоден поетичен конкурс „Иван Аяров“ в две възрастови групи – за деца и възрастни.

Проверовъчната комисия докладва, че всички документи са изрядни. Към днешна дата читалището няма задължения. Бяха гласувани промени в Устава и приета

Програма за дейността на НЧ „Св. Климент Охридски-1858“ за 2022 г.

Накрая на събитието председателят на читалището акад. Васил Герлимов благодари на присъстващите за оказаното доверие.

„Ще направя всичко възможно нашето читалище да върви напред и само напред в своето дългогодишно развитие“, каза Васил Герлимов.

Росица Ранчева

ВАСИЛ ГЕРЛИМОВ

Роден е на 14.09.1956 година в с.Шейново, окръг Старозагорски. Като малък танцува в състава на майка си в родното Шейново, а като ученик – в Дома на културата на транспортните работници с художествен ръководител Тодор Добрев.

През 1979 година завършва Института за музикални и хореографски кадри в гр. София, а през 1992 година и Академията за музикално и танцово изкуство гр.Пловдив с преподаватели проф. Кирил Дженев, проф. Петър Луканов, доц. Георги Абрашев.

От 1980г. работи като хореограф в Дома на културата на строителите гр.Стара Загора, от 1989 – 1990г. като хореограф в ансамбъл ”Странджа” гр. Бургас. От 1990 г. е хореограф в ансамбъл ”Загоре” гр.Стара Загора, a от 1993 г. е главен художествен ръководител и директор на ансамбъла.

Това са фактите, но по-важното е, че създадените от него произведения и танцови постановки се танцуват от малките танцьори в самодейните състави – „Котка и мишка”, „Бабините кърпички”, „Кукла на пръчка”, „Тракийчета”, „Музиканти” и др. Танци, които определено се помнят са: ”Елзамански танц”, ”Настроение”, „Калушари”, „Маски”, „Тракийската”, „Танци от Тракия” и много други, намерили място в репертоара на много самодейни и професионални ансамбли .

Спектаклите “ Святото” – 2000 г., ”Традиция и съвременност” – 2002 г, “ Българи от ново време” – 2005 г. са намерили достойно място в репертоара на ансамбъл “Загоре”. През 2000 г. създава формация “ Танца на вятъра” на нова съвременна основа, с модерно интерпретиране на българския музикално-танцов фолклор. В него участват 17 професионални танцьора, завършили Национално училище за танцово изкуство в София и Котел. Много от тях продължават обучението си в Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив, специалност Хореография и режисура.

– Юбилеен медал “1300 г. България”;

– Почетен знак на Община Стара Загора;

– Плакет на кметство “Зографос”гр.Атина – Гърция;

– Кристална лира на СБМТД за върхови постижения в танцовото изкуство – 1997 г.;

– Плакет на ЦИОФФ;

– Плакет на Лаянс клуб гр. Стара Загора;

– „Кристално огърлие“ на Съюза на Българските музикални и танцови дейци (СБМТД);

– „Златен век“ на Министерство на културата.