651 кандидат-студенти се явиха на предварителен изпит по химия

На 26. 03. 2022 година се проведе предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по „Химия“ в Тракийски университет. Той е вход за желаещите да учат в специалност „Медицина”, „Екология и опазване на околната среда“ и „Технология на храните“.

Кандидат-студентите, явили са на изпита по „Химия“ са 651 и са от всички 28 области на страната. Поради големия интерес към изпита кандидат-студентите бяха разпределени в три различни времеви интервала – 7:30, 11:00 и 14:30 часа.

Първият изтеглен изпитен варианти, по които писаха явилите се на предварителния изпит по „Химия“ бе Вариант № 2. Той бе изтеглен от кандидат-студент от гр. Димитровград. За явилите се на приемен изпит в 11:00 часа бе изтеглен Вариант № 4 от кандидат-студент от гр. Поморие, а за последната изпитна сесия бе изтеглен Вариант № 1 от кандидат-студент от гр. Велико Търново.

Тегленето на изпитните варианти се извършваше във виртуалните изпитни стаи на случаен принцип в присъствието на представители на централната изпитна комисия. Съдействие на кандидат-студентите оказваха квесторите – преподаватели и служители в Тракийски университет.

За организацията и безпроблемното протичане на изпитните сесии се грижиха експертите от учебния и информационния отдел на университета.

Ръководството на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги очаква като студенти в своите редици през учебната 2022-2023 учебна година.

Доц. д-р Нели Грозева