Украинско дете стана ученик в ОУ „Митьо Станев“ Стара Загора

Пето основно училище „Митьо Станев“, град Стара Загора, е едно от първите училища в страната, което прие украински ученик. Четвъртокласникът Владислав е много добре приет от своите съученици и учители. Комуникацията с него е лесна и почти няма езикова бариера. Любимият му предмет е математиката, а влечението към футбола го направи част от отбора на класа. Издадена е заповед за обща подкрепа и допълнително обучение по български език. До края на учебната година класният ръководител, г-жа Лилия Иванова, ще работи допълнително с него, за да се превъзмогнат трудностите в езика и учебния материал. Срещаме и голямата подкрепа от родителите на останалите ученици. Едно от семействата е готово да помогне и да подкрепи детето с всичко, което му е необходимо.

За по-бързата адаптация на Влад е оказана и психологическа подкрепа от педагогическия съветник в училището.

Десислава Нанева